"ชัยฤกษ์"ติดโผ10เชิ้ตดำไทยลุ้นสอบเปาฟีฟ่า2020

August 14, 2019 - 04:55 PM Updated on August 14, 2019 - 04:55 PM
ชัยฤกษ์ งามสม ติดโผ 10 เชิ้ตดำไทย มีสิทธิ์สอบลุ้นเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่า อีกครั้ง ในปี 2020
ด้วย คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนิน การจัดการสอบคัดเลือกผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอลและกีฬาฟุตบอลชายหาดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อสอบเลื่อนชั้นขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินระดับนานาชาติ (FIFA) ประจำปี2563 คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ตัดสินฟุตบอลที่มีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้นขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินระดับนานาชาติ (FIFA) ประจำปี2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายชื่อผู้ตัดสินชายกีฬาฟุตบอล จำนวน 10 คน 1. นายศิวกร ภูอุดม 2. นายมงคลชัย เพชรศรี 3. นายชัยฤกษ์ งามสม 4. นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน 5. นายต่อพงษ์ สมสิงห์ 6. นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ 7. นายทัศธราวุทธ ขันทะวิชัย 8. นายวรินทร สัสดี 9. นายอนุสรณ์ หนูแก้ว 10. ภาณุมาศ พันธ์สะโม ที่มา : https://www.goal.com
News
Video