แทนวาริกซ์! สมาคมฯ เปิดคัดเลือกผู้ถือสิทธิ์ชุดแข่งช้างศึก 8 ปี

November 06, 2020 - 06:38 PM Updated on November 06, 2020 - 06:38 PM
สมาคมฯ เปิดคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ผลิตชุดกีฬา และลูกฟุตบอล ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2571
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเปิดคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ในการผลิตชุดกีฬารายใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2571 เดิม วาริกซ์ เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งขันด้วยสัญญา 4 ปี ตั้งแต่ 2559 ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่งผลให้ทางสมาคมฯ ประกาศเปิดคัดเลือกผู้คว้าสิทธิ์รายใหม่เข้ามาแทน โดยนอกจากจะผลิตทั้งชุดแข่งขัน ยังรวมถึง ลูกฟุตบอล, ลูกฟุตซอล, ลูกฟุตบอลชายหาด และลูกฟุตบอลที่ระลึกของสมาคม เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม นักกีฬา คณะผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ สำหรับใช้ในการแข่งขัน, ฝึกซ้อม หรือกิจการอื่น ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติ ทาง บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ในการขายและบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคม ได้เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ เพื่อรับการคัดเลือกกับ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยนำเสนอแผนงานและเงื่อนไข พร้อมเอกสารยืนยันคุณสมบัติ มาที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ณ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาเลขที่ ๑๒๓๑/๔๒๐ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับ ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และมีความสนใจจะเข้าร่วมพัฒนากีฬาฟุตบอลไทย ในฐานะผู้รับสิทธิ์ผลิตชุดกีฬา และลูกฟุตบอลของสมาคมฯ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้ ประกาศ เรื่อง เรียนเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้รับสิทธิผลิตและจำหน่ายลูกฟุตบอล - https://bit.ly/2JIeC7R ประกาศ เรื่อง เรียนเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้รับสิทธิผลิตชุดกีฬา - https://bit.ly/3mXa4sn ที่มา https://www.goal.com/th
News