อุราวะ เรดส์,ชิมิสึ เอส-พัลส์

อุราวะ เรดส์ 1-1 ชิมิสึ เอส-พัลส์

3:54 PM August 1, 2020
อุราวะ เรดส์,ชิมิสึ เอส-พัลส์
3:54 PM
August 1, 2020