คุณเลือกเล่นทีม

Juventus

เลือกจำนวน Coin ที่ใช้ในการทายผล

คุณเลือกเล่นทีม

Atalanta

เลือกจำนวน Coin ที่ใช้ในการทายผล

Italian Serie A

  • 01:30
  • |
  • 20/05/2019

Juventus

Atalanta

REVIEW

HEAD TO HEAD

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Atalanta
2 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

15/03/2018 | 00:00

Juventus
0 - 0
Atalanta -1.25
Coppa Italia

01/03/2018 | 23:30

Juventus
1 - 0
Atalanta -0.75
Coppa Italia

31/01/2018 | 02:45

Atalanta
0 - 1
Juventus 0.25
Italian Serie A

02/10/2017 | 01:45

Atalanta
2 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

29/04/2017 | 01:45

Atalanta
2 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

04/12/2016 | 02:45

Juventus
3 - 1
Atalanta -1
Italian Serie A

06/03/2016 | 21:00

Atalanta
0 - 2
Juventus 1
Italian Serie A

25/10/2015 | 21:00

Juventus
2 - 0
Atalanta -1.25
Italian Serie A

21/02/2015 | 02:45

Juventus
2 - 1
Atalanta -2
Italian Serie A

28/09/2014 | 01:45

Atalanta
0 - 3
Juventus 1
Italian Serie A

06/05/2014 | 02:00

Juventus
1 - 0
Atalanta -1.5
Italian Serie A

22/12/2013 | 21:00

Atalanta
1 - 4
Juventus 1.25
Italian Serie A

09/05/2013 | 01:45

Atalanta
0 - 0
Juventus 0.5
Italian Serie A

16/12/2012 | 21:00

Juventus
3 - 0
Atalanta -1.75
Italian Serie A

13/05/2012 | 20:00

Juventus
3 - 1
Atalanta -1.5
Italian Serie A

22/01/2012 | 02:45

Atalanta
0 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

28/03/2010 | 20:00

Juventus
2 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

08/11/2009 | 02:45

Atalanta
2 - 5
Juventus 0.5
Italian Serie A

17/05/2009 | 20:00

Juventus
2 - 2
Atalanta -1.5
Italian Serie A

21/12/2008 | 21:00

Atalanta
1 - 3
Juventus 0.5
Italian Serie A

20/04/2008 | 20:00

Atalanta
0 - 4
Juventus 0.5
Italian Serie A

09/12/2007 | 21:00

Juventus
1 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

30/01/2005 | 21:00

Atalanta
1 - 2
Juventus 1
Italian Serie A

19/09/2004 | 20:00

Juventus
2 - 0
Atalanta -1.5
HDP Odds Result
Italian Serie A

15/03/2018 | 00:00

Juventus
0 - 0
Atalanta -1.25
Coppa Italia

01/03/2018 | 23:30

Juventus
1 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

04/12/2016 | 02:45

Juventus
3 - 1
Atalanta -1
Italian Serie A

25/10/2015 | 21:00

Juventus
2 - 0
Atalanta -1.25
Italian Serie A

21/02/2015 | 02:45

Juventus
2 - 1
Atalanta -2
Italian Serie A

06/05/2014 | 02:00

Juventus
1 - 0
Atalanta -1.5
Italian Serie A

16/12/2012 | 21:00

Juventus
3 - 0
Atalanta -1.75
Italian Serie A

13/05/2012 | 20:00

Juventus
3 - 1
Atalanta -1.5
Italian Serie A

28/03/2010 | 20:00

Juventus
2 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

17/05/2009 | 20:00

Juventus
2 - 2
Atalanta -1.5
Italian Serie A

09/12/2007 | 21:00

Juventus
1 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

19/09/2004 | 20:00

Juventus
2 - 0
Atalanta -1.5
HDP Odds Result
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Atalanta
2 - 2
Juventus - -
Coppa Italia

31/01/2018 | 02:45

Atalanta
0 - 1
Juventus 0.25
Italian Serie A

02/10/2017 | 01:45

Atalanta
2 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

29/04/2017 | 01:45

Atalanta
2 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

06/03/2016 | 21:00

Atalanta
0 - 2
Juventus 1
Italian Serie A

28/09/2014 | 01:45

Atalanta
0 - 3
Juventus 1
Italian Serie A

22/12/2013 | 21:00

Atalanta
1 - 4
Juventus 1.25
Italian Serie A

09/05/2013 | 01:45

Atalanta
0 - 0
Juventus 0.5
Italian Serie A

22/01/2012 | 02:45

Atalanta
0 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

08/11/2009 | 02:45

Atalanta
2 - 5
Juventus 0.5
Italian Serie A

21/12/2008 | 21:00

Atalanta
1 - 3
Juventus 0.5
Italian Serie A

20/04/2008 | 20:00

Atalanta
0 - 4
Juventus 0.5
Italian Serie A

30/01/2005 | 21:00

Atalanta
1 - 2
Juventus 1

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Atalanta
2 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

15/03/2018 | 00:00

Juventus
0 - 0
Atalanta -1.25
Coppa Italia

01/03/2018 | 23:30

Juventus
1 - 0
Atalanta -0.75
Coppa Italia

31/01/2018 | 02:45

Atalanta
0 - 1
Juventus 0.25
Italian Serie A

02/10/2017 | 01:45

Atalanta
2 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

29/04/2017 | 01:45

Atalanta
2 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

04/12/2016 | 02:45

Juventus
3 - 1
Atalanta -1
Italian Serie A

06/03/2016 | 21:00

Atalanta
0 - 2
Juventus 1
Italian Serie A

25/10/2015 | 21:00

Juventus
2 - 0
Atalanta -1.25
Italian Serie A

21/02/2015 | 02:45

Juventus
2 - 1
Atalanta -2
Italian Serie A

28/09/2014 | 01:45

Atalanta
0 - 3
Juventus 1
Italian Serie A

06/05/2014 | 02:00

Juventus
1 - 0
Atalanta -1.5
Italian Serie A

22/12/2013 | 21:00

Atalanta
1 - 4
Juventus 1.25
Italian Serie A

09/05/2013 | 01:45

Atalanta
0 - 0
Juventus 0.5
Italian Serie A

16/12/2012 | 21:00

Juventus
3 - 0
Atalanta -1.75
Italian Serie A

13/05/2012 | 20:00

Juventus
3 - 1
Atalanta -1.5
Italian Serie A

22/01/2012 | 02:45

Atalanta
0 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

28/03/2010 | 20:00

Juventus
2 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

08/11/2009 | 02:45

Atalanta
2 - 5
Juventus 0.5
Italian Serie A

17/05/2009 | 20:00

Juventus
2 - 2
Atalanta -1.5
Italian Serie A

21/12/2008 | 21:00

Atalanta
1 - 3
Juventus 0.5
Italian Serie A

20/04/2008 | 20:00

Atalanta
0 - 4
Juventus 0.5
Italian Serie A

09/12/2007 | 21:00

Juventus
1 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

30/01/2005 | 21:00

Atalanta
1 - 2
Juventus 1
Italian Serie A

19/09/2004 | 20:00

Juventus
2 - 0
Atalanta -1.5
HDP Odds Result
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Atalanta
2 - 2
Juventus - -
Coppa Italia

31/01/2018 | 02:45

Atalanta
0 - 1
Juventus 0.25
Italian Serie A

02/10/2017 | 01:45

Atalanta
2 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

29/04/2017 | 01:45

Atalanta
2 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

06/03/2016 | 21:00

Atalanta
0 - 2
Juventus 1
Italian Serie A

28/09/2014 | 01:45

Atalanta
0 - 3
Juventus 1
Italian Serie A

22/12/2013 | 21:00

Atalanta
1 - 4
Juventus 1.25
Italian Serie A

09/05/2013 | 01:45

Atalanta
0 - 0
Juventus 0.5
Italian Serie A

22/01/2012 | 02:45

Atalanta
0 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

08/11/2009 | 02:45

Atalanta
2 - 5
Juventus 0.5
Italian Serie A

21/12/2008 | 21:00

Atalanta
1 - 3
Juventus 0.5
Italian Serie A

20/04/2008 | 20:00

Atalanta
0 - 4
Juventus 0.5
Italian Serie A

30/01/2005 | 21:00

Atalanta
1 - 2
Juventus 1
HDP Odds Result
Italian Serie A

15/03/2018 | 00:00

Juventus
0 - 0
Atalanta -1.25
Coppa Italia

01/03/2018 | 23:30

Juventus
1 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

04/12/2016 | 02:45

Juventus
3 - 1
Atalanta -1
Italian Serie A

25/10/2015 | 21:00

Juventus
2 - 0
Atalanta -1.25
Italian Serie A

21/02/2015 | 02:45

Juventus
2 - 1
Atalanta -2
Italian Serie A

06/05/2014 | 02:00

Juventus
1 - 0
Atalanta -1.5
Italian Serie A

16/12/2012 | 21:00

Juventus
3 - 0
Atalanta -1.75
Italian Serie A

13/05/2012 | 20:00

Juventus
3 - 1
Atalanta -1.5
Italian Serie A

28/03/2010 | 20:00

Juventus
2 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

17/05/2009 | 20:00

Juventus
2 - 2
Atalanta -1.5
Italian Serie A

09/12/2007 | 21:00

Juventus
1 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

19/09/2004 | 20:00

Juventus
2 - 0
Atalanta -1.5

FORM GUIDE

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Italian Serie A

13/05/2019 | 01:30

AS Roma
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

04/05/2019 | 01:30

Juventus
1 - 1
Torino - -
Italian Serie A

28/04/2019 | 01:30

Inter Milan
1 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

20/04/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
Fiorentina - -
UEFA Champions League

17/04/2019 | 02:00

Juventus
1 - 2
Ajax Amsterdam - -
Italian Serie A

13/04/2019 | 20:00

Spal
2 - 1
Juventus - -
UEFA Champions League

11/04/2019 | 02:00

Ajax Amsterdam
1 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

06/04/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
AC Milan - -
Italian Serie A

03/04/2019 | 02:00

Cagliari
0 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

31/03/2019 | 00:00

Juventus
1 - 0
Empoli - -
Italian Serie A

17/03/2019 | 18:30

Genoa
2 - 0
Juventus - -
UEFA Champions League

13/03/2019 | 03:00

Juventus
3 - 0
Atletico Madrid - -
Italian Serie A

09/03/2019 | 02:30

Juventus
4 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 02:30

Napoli
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

24/02/2019 | 21:00

Bologna
0 - 1
Juventus - -
UEFA Champions League

21/02/2019 | 03:00

Atletico Madrid
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

16/02/2019 | 02:30

Juventus
3 - 0
Frosinone - -
Italian Serie A

11/02/2019 | 00:00

US Sassuolo Calcio
0 - 3
Juventus - -
Italian Serie A

03/02/2019 | 02:30

Juventus
3 - 3
Parma Calcio 1913 -1.75
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

28/01/2019 | 02:30

Lazio
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

22/01/2019 | 02:30

Juventus
3 - 0
Chievo - -
Coppa Italia

13/01/2019 | 02:45

Bologna
0 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

29/12/2018 | 18:30

Juventus
2 - 1
Sampdoria - -
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Atalanta
2 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

23/12/2018 | 02:30

Juventus
1 - 0
AS Roma -1.25
Italian Serie A

16/12/2018 | 02:30

Torino
0 - 1
Juventus - -
UEFA Champions League

13/12/2018 | 03:00

Young Boys
2 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

08/12/2018 | 02:30

Juventus
1 - 0
Inter Milan - -
Italian Serie A

02/12/2018 | 00:00

Fiorentina
0 - 3
Juventus - -
UEFA Champions League

28/11/2018 | 03:00

Juventus
1 - 0
Valencia - -
Italian Serie A

25/11/2018 | 00:00

Juventus
2 - 0
Spal - -
Italian Serie A

12/11/2018 | 02:30

AC Milan
0 - 2
Juventus - -
UEFA Champions League

08/11/2018 | 03:00

Juventus
1 - 2
Manchester United - -
Italian Serie A

04/11/2018 | 02:30

Juventus
3 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

27/10/2018 | 22:59

Empoli
1 - 2
Juventus - -
UEFA Champions League

24/10/2018 | 02:00

Manchester United
0 - 1
Juventus 0.25
Italian Serie A

20/10/2018 | 22:59

Juventus
1 - 1
Genoa -2
Italian Serie A

06/10/2018 | 22:59

Udinese
0 - 2
Juventus 1.25
UEFA Champions League

03/10/2018 | 23:55

Juventus
3 - 0
Young Boys -2
Italian Serie A

29/09/2018 | 22:59

Juventus
3 - 1
Napoli -0.5
Italian Serie A

27/09/2018 | 02:00

Juventus
2 - 0
Bologna -2
Italian Serie A

24/09/2018 | 01:30

Frosinone
0 - 2
Juventus 1.75
UEFA Champions League

20/09/2018 | 02:00

Valencia
0 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

16/09/2018 | 20:00

Juventus
2 - 1
US Sassuolo Calcio -2
Italian Serie A

02/09/2018 | 01:30

Parma Calcio 1913
1 - 2
Juventus 1.5
Italian Serie A

25/08/2018 | 22:59

Juventus
2 - 0
Lazio -1
Italian Serie A

18/08/2018 | 22:59

Chievo
2 - 3
Juventus 1.75
Italian Serie A

19/05/2018 | 20:00

Juventus
2 - 1
Hellas Verona -2.5
Italian Serie A

14/05/2018 | 01:45

AS Roma
0 - 0
Juventus - -
HDP Odds Result
Italian Serie A

04/05/2019 | 01:30

Juventus
1 - 1
Torino - -
Italian Serie A

20/04/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
Fiorentina - -
UEFA Champions League

17/04/2019 | 02:00

Juventus
1 - 2
Ajax Amsterdam - -
Italian Serie A

06/04/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
AC Milan - -
Italian Serie A

31/03/2019 | 00:00

Juventus
1 - 0
Empoli - -
UEFA Champions League

13/03/2019 | 03:00

Juventus
3 - 0
Atletico Madrid - -
Italian Serie A

09/03/2019 | 02:30

Juventus
4 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

16/02/2019 | 02:30

Juventus
3 - 0
Frosinone - -
Italian Serie A

03/02/2019 | 02:30

Juventus
3 - 3
Parma Calcio 1913 -1.75
Italian Serie A

22/01/2019 | 02:30

Juventus
3 - 0
Chievo - -
Italian Serie A

29/12/2018 | 18:30

Juventus
2 - 1
Sampdoria - -
Italian Serie A

23/12/2018 | 02:30

Juventus
1 - 0
AS Roma -1.25
Italian Serie A

08/12/2018 | 02:30

Juventus
1 - 0
Inter Milan - -
UEFA Champions League

28/11/2018 | 03:00

Juventus
1 - 0
Valencia - -
Italian Serie A

25/11/2018 | 00:00

Juventus
2 - 0
Spal - -
UEFA Champions League

08/11/2018 | 03:00

Juventus
1 - 2
Manchester United - -
Italian Serie A

04/11/2018 | 02:30

Juventus
3 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

20/10/2018 | 22:59

Juventus
1 - 1
Genoa -2
UEFA Champions League

03/10/2018 | 23:55

Juventus
3 - 0
Young Boys -2
Italian Serie A

29/09/2018 | 22:59

Juventus
3 - 1
Napoli -0.5
Italian Serie A

27/09/2018 | 02:00

Juventus
2 - 0
Bologna -2
Italian Serie A

16/09/2018 | 20:00

Juventus
2 - 1
US Sassuolo Calcio -2
Italian Serie A

25/08/2018 | 22:59

Juventus
2 - 0
Lazio -1
Italian Serie A

19/05/2018 | 20:00

Juventus
2 - 1
Hellas Verona -2.5
HDP Odds Result
Italian Serie A

13/05/2019 | 01:30

AS Roma
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

28/04/2019 | 01:30

Inter Milan
1 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

13/04/2019 | 20:00

Spal
2 - 1
Juventus - -
UEFA Champions League

11/04/2019 | 02:00

Ajax Amsterdam
1 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

03/04/2019 | 02:00

Cagliari
0 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

17/03/2019 | 18:30

Genoa
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 02:30

Napoli
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

24/02/2019 | 21:00

Bologna
0 - 1
Juventus - -
UEFA Champions League

21/02/2019 | 03:00

Atletico Madrid
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

11/02/2019 | 00:00

US Sassuolo Calcio
0 - 3
Juventus - -
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

28/01/2019 | 02:30

Lazio
1 - 2
Juventus - -
Coppa Italia

13/01/2019 | 02:45

Bologna
0 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Atalanta
2 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

16/12/2018 | 02:30

Torino
0 - 1
Juventus - -
UEFA Champions League

13/12/2018 | 03:00

Young Boys
2 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

02/12/2018 | 00:00

Fiorentina
0 - 3
Juventus - -
Italian Serie A

12/11/2018 | 02:30

AC Milan
0 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

27/10/2018 | 22:59

Empoli
1 - 2
Juventus - -
UEFA Champions League

24/10/2018 | 02:00

Manchester United
0 - 1
Juventus 0.25
Italian Serie A

06/10/2018 | 22:59

Udinese
0 - 2
Juventus 1.25
Italian Serie A

24/09/2018 | 01:30

Frosinone
0 - 2
Juventus 1.75
UEFA Champions League

20/09/2018 | 02:00

Valencia
0 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

02/09/2018 | 01:30

Parma Calcio 1913
1 - 2
Juventus 1.5
Italian Serie A

18/08/2018 | 22:59

Chievo
2 - 3
Juventus 1.75
Italian Serie A

14/05/2018 | 01:45

AS Roma
0 - 0
Juventus - -

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Italian Serie A

05/05/2019 | 20:00

Lazio
1 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

30/04/2019 | 00:00

Atalanta
2 - 0
Udinese - -
Coppa Italia

26/04/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

23/04/2019 | 00:00

Napoli
1 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

16/04/2019 | 01:30

Atalanta
0 - 0
Empoli - -
Italian Serie A

07/04/2019 | 22:59

Inter Milan
0 - 0
Atalanta - -
Italian Serie A

05/04/2019 | 02:00

Atalanta
4 - 1
Bologna - -
Italian Serie A

31/03/2019 | 17:30

Parma Calcio 1913
1 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

17/03/2019 | 21:00

Atalanta
1 - 1
Chievo - -
Italian Serie A

10/03/2019 | 21:00

Sampdoria
1 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 00:00

Atalanta
3 - 1
Fiorentina - -
Coppa Italia

28/02/2019 | 03:00

Fiorentina
3 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

23/02/2019 | 21:00

Torino
2 - 0
Atalanta - -
Italian Serie A

17/02/2019 | 02:30

Atalanta
1 - 3
AC Milan - -
Italian Serie A

10/02/2019 | 21:00

Atalanta
2 - 1
Spal - -
Italian Serie A

05/02/2019 | 03:00

Cagliari
0 - 1
Atalanta - -
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

27/01/2019 | 21:00

Atalanta
3 - 3
AS Roma - -
Italian Serie A

20/01/2019 | 18:30

Frosinone
0 - 5
Atalanta 0.25
Coppa Italia

15/01/2019 | 23:30

Cagliari
0 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

29/12/2018 | 21:00

US Sassuolo Calcio
2 - 6
Atalanta - -
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Atalanta
2 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

22/12/2018 | 21:00

Genoa
3 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

18/12/2018 | 02:30

Atalanta
1 - 0
Lazio - -
Italian Serie A

09/12/2018 | 21:00

Udinese
1 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

04/12/2018 | 02:30

Atalanta
1 - 2
Napoli - -
Italian Serie A

25/11/2018 | 21:00

Empoli
3 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

11/11/2018 | 18:30

Atalanta
4 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

05/11/2018 | 00:00

Bologna
1 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

27/10/2018 | 20:00

Atalanta
3 - 0
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

21/10/2018 | 20:00

Chievo
1 - 5
Atalanta 0.75
Italian Serie A

07/10/2018 | 20:00

Atalanta
0 - 1
Sampdoria -1
Italian Serie A

30/09/2018 | 20:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -0.25
Italian Serie A

27/09/2018 | 02:00

Atalanta
0 - 0
Torino -0.75
Italian Serie A

23/09/2018 | 22:59

AC Milan
2 - 2
Atalanta -0.25
Italian Serie A

18/09/2018 | 01:30

Spal
2 - 0
Atalanta 0.5
Italian Serie A

03/09/2018 | 01:30

Atalanta
0 - 1
Cagliari -1.5
Italian Serie A

28/08/2018 | 01:30

AS Roma
3 - 3
Atalanta -1
UEFA Europa League

24/08/2018 | 01:00

Atalanta
0 - 0
FC Kobenhavn -1
Italian Serie A

21/08/2018 | 01:30

Atalanta
4 - 0
Frosinone -1.5
UEFA Europa League

09/08/2018 | 22:59

Hapoel Haifa
1 - 4
Atalanta 1.25
UEFA Europa League

03/08/2018 | 01:15

FK Sarajevo
0 - 8
Atalanta 1.5
UEFA Europa League

27/07/2018 | 01:30

Atalanta
2 - 2
FK Sarajevo -2
Italian Serie A

20/05/2018 | 22:59

Cagliari
1 - 0
Atalanta 0.25
Italian Serie A

13/05/2018 | 22:59

Atalanta
1 - 1
AC Milan -0.5
Italian Serie A

06/05/2018 | 20:00

Lazio
1 - 1
Atalanta -0.5
Italian Serie A

29/04/2018 | 20:00

Atalanta
3 - 1
Genoa -1.5
Italian Serie A

22/04/2018 | 20:00

Atalanta
2 - 1
Torino -1
Italian Serie A

18/04/2018 | 22:59

Benevento
0 - 3
Atalanta 1
Italian Serie A

15/04/2018 | 01:45

Atalanta
0 - 0
Inter Milan - -
HDP Odds Result
Italian Serie A

30/04/2019 | 00:00

Atalanta
2 - 0
Udinese - -
Coppa Italia

26/04/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

16/04/2019 | 01:30

Atalanta
0 - 0
Empoli - -
Italian Serie A

05/04/2019 | 02:00

Atalanta
4 - 1
Bologna - -
Italian Serie A

17/03/2019 | 21:00

Atalanta
1 - 1
Chievo - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 00:00

Atalanta
3 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

17/02/2019 | 02:30

Atalanta
1 - 3
AC Milan - -
Italian Serie A

10/02/2019 | 21:00

Atalanta
2 - 1
Spal - -
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

27/01/2019 | 21:00

Atalanta
3 - 3
AS Roma - -
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Atalanta
2 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

18/12/2018 | 02:30

Atalanta
1 - 0
Lazio - -
Italian Serie A

04/12/2018 | 02:30

Atalanta
1 - 2
Napoli - -
Italian Serie A

11/11/2018 | 18:30

Atalanta
4 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

27/10/2018 | 20:00

Atalanta
3 - 0
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

07/10/2018 | 20:00

Atalanta
0 - 1
Sampdoria -1
Italian Serie A

27/09/2018 | 02:00

Atalanta
0 - 0
Torino -0.75
Italian Serie A

03/09/2018 | 01:30

Atalanta
0 - 1
Cagliari -1.5
UEFA Europa League

24/08/2018 | 01:00

Atalanta
0 - 0
FC Kobenhavn -1
Italian Serie A

21/08/2018 | 01:30

Atalanta
4 - 0
Frosinone -1.5
UEFA Europa League

27/07/2018 | 01:30

Atalanta
2 - 2
FK Sarajevo -2
Italian Serie A

13/05/2018 | 22:59

Atalanta
1 - 1
AC Milan -0.5
Italian Serie A

29/04/2018 | 20:00

Atalanta
3 - 1
Genoa -1.5
Italian Serie A

22/04/2018 | 20:00

Atalanta
2 - 1
Torino -1
Italian Serie A

15/04/2018 | 01:45

Atalanta
0 - 0
Inter Milan - -
HDP Odds Result
Italian Serie A

05/05/2019 | 20:00

Lazio
1 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

23/04/2019 | 00:00

Napoli
1 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

07/04/2019 | 22:59

Inter Milan
0 - 0
Atalanta - -
Italian Serie A

31/03/2019 | 17:30

Parma Calcio 1913
1 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

10/03/2019 | 21:00

Sampdoria
1 - 2
Atalanta - -
Coppa Italia

28/02/2019 | 03:00

Fiorentina
3 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

23/02/2019 | 21:00

Torino
2 - 0
Atalanta - -
Italian Serie A

05/02/2019 | 03:00

Cagliari
0 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

20/01/2019 | 18:30

Frosinone
0 - 5
Atalanta 0.25
Coppa Italia

15/01/2019 | 23:30

Cagliari
0 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

29/12/2018 | 21:00

US Sassuolo Calcio
2 - 6
Atalanta - -
Italian Serie A

22/12/2018 | 21:00

Genoa
3 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

09/12/2018 | 21:00

Udinese
1 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

25/11/2018 | 21:00

Empoli
3 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

05/11/2018 | 00:00

Bologna
1 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

21/10/2018 | 20:00

Chievo
1 - 5
Atalanta 0.75
Italian Serie A

30/09/2018 | 20:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -0.25
Italian Serie A

23/09/2018 | 22:59