คุณเลือกเล่นทีม

Athletic Bilbao

เลือกจำนวน Coin ที่ใช้ในการทายผล

คุณเลือกเล่นทีม

Barcelona

เลือกจำนวน Coin ที่ใช้ในการทายผล

Spanish Primera Division

  • 02:00
  • |
  • 17/08/2019

Athletic Bilbao

Barcelona

HEAD TO HEAD

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

17/08/2019 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

11/02/2019 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

29/09/2018 | 21:15

Barcelona
1 - 1
Athletic Bilbao -2
Spanish Primera Division

18/03/2018 | 22:15

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

29/10/2017 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 2
Barcelona 1.25
Spanish Primera Division

04/02/2017 | 22:15

Barcelona
3 - 0
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

29/08/2016 | 01:15

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

18/01/2016 | 02:30

Barcelona
6 - 0
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

24/08/2015 | 23:30

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

09/02/2015 | 03:00

Athletic Bilbao
2 - 5
Barcelona 1.5
Spanish Primera Division

13/09/2014 | 21:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -1.5
Spanish Primera Division

21/04/2014 | 02:00

Barcelona
2 - 1
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

02/12/2013 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona 1
Spanish Primera Division

27/04/2013 | 22:59

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona 0.75
Spanish Primera Division

02/12/2012 | 02:00

Barcelona
5 - 1
Athletic Bilbao -2.75
Spanish Primera Division

01/04/2012 | 03:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -2.5
Spanish Primera Division

07/11/2011 | 02:00

Athletic Bilbao
2 - 2
Barcelona 1.5
Spanish Primera Division

21/02/2011 | 03:00

Barcelona
2 - 1
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

26/09/2010 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 3
Barcelona 0.75
Spanish Primera Division

04/04/2010 | 01:00

Barcelona
4 - 1
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

22/11/2009 | 04:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Barcelona 1.25
Spanish Primera Division

08/03/2009 | 02:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -1.5
Spanish Primera Division

20/10/2008 | 00:00

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

28/01/2008 | 01:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

03/09/2007 | 00:00

Barcelona
3 - 1
Athletic Bilbao -1.75
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

17/08/2019 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

11/02/2019 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

29/10/2017 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 2
Barcelona 1.25
Spanish Primera Division

29/08/2016 | 01:15

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

24/08/2015 | 23:30

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

09/02/2015 | 03:00

Athletic Bilbao
2 - 5
Barcelona 1.5
Spanish Primera Division

02/12/2013 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona 1
Spanish Primera Division

27/04/2013 | 22:59

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona 0.75
Spanish Primera Division

07/11/2011 | 02:00

Athletic Bilbao
2 - 2
Barcelona 1.5
Spanish Primera Division

26/09/2010 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 3
Barcelona 0.75
Spanish Primera Division

22/11/2009 | 04:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Barcelona 1.25
Spanish Primera Division

20/10/2008 | 00:00

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

28/01/2008 | 01:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Barcelona 1
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

29/09/2018 | 21:15

Barcelona
1 - 1
Athletic Bilbao -2
Spanish Primera Division

18/03/2018 | 22:15

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

04/02/2017 | 22:15

Barcelona
3 - 0
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

18/01/2016 | 02:30

Barcelona
6 - 0
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

13/09/2014 | 21:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -1.5
Spanish Primera Division

21/04/2014 | 02:00

Barcelona
2 - 1
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

02/12/2012 | 02:00

Barcelona
5 - 1
Athletic Bilbao -2.75
Spanish Primera Division

01/04/2012 | 03:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -2.5
Spanish Primera Division

21/02/2011 | 03:00

Barcelona
2 - 1
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

04/04/2010 | 01:00

Barcelona
4 - 1
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

08/03/2009 | 02:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -1.5
Spanish Primera Division

03/09/2007 | 00:00

Barcelona
3 - 1
Athletic Bilbao -1.75

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

17/08/2019 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

11/02/2019 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

29/09/2018 | 21:15

Barcelona
1 - 1
Athletic Bilbao -2
Spanish Primera Division

18/03/2018 | 22:15

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

29/10/2017 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 2
Barcelona 1.25
Spanish Primera Division

04/02/2017 | 22:15

Barcelona
3 - 0
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

29/08/2016 | 01:15

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

18/01/2016 | 02:30

Barcelona
6 - 0
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

24/08/2015 | 23:30

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

09/02/2015 | 03:00

Athletic Bilbao
2 - 5
Barcelona 1.5
Spanish Primera Division

13/09/2014 | 21:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -1.5
Spanish Primera Division

21/04/2014 | 02:00

Barcelona
2 - 1
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

02/12/2013 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona 1
Spanish Primera Division

27/04/2013 | 22:59

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona 0.75
Spanish Primera Division

02/12/2012 | 02:00

Barcelona
5 - 1
Athletic Bilbao -2.75
Spanish Primera Division

01/04/2012 | 03:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -2.5
Spanish Primera Division

07/11/2011 | 02:00

Athletic Bilbao
2 - 2
Barcelona 1.5
Spanish Primera Division

21/02/2011 | 03:00

Barcelona
2 - 1
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

26/09/2010 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 3
Barcelona 0.75
Spanish Primera Division

04/04/2010 | 01:00

Barcelona
4 - 1
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

22/11/2009 | 04:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Barcelona 1.25
Spanish Primera Division

08/03/2009 | 02:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -1.5
Spanish Primera Division

20/10/2008 | 00:00

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

28/01/2008 | 01:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

03/09/2007 | 00:00

Barcelona
3 - 1
Athletic Bilbao -1.75
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

29/09/2018 | 21:15

Barcelona
1 - 1
Athletic Bilbao -2
Spanish Primera Division

18/03/2018 | 22:15

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

04/02/2017 | 22:15

Barcelona
3 - 0
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

18/01/2016 | 02:30

Barcelona
6 - 0
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

13/09/2014 | 21:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -1.5
Spanish Primera Division

21/04/2014 | 02:00

Barcelona
2 - 1
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

02/12/2012 | 02:00

Barcelona
5 - 1
Athletic Bilbao -2.75
Spanish Primera Division

01/04/2012 | 03:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -2.5
Spanish Primera Division

21/02/2011 | 03:00

Barcelona
2 - 1
Athletic Bilbao -2.25
Spanish Primera Division

04/04/2010 | 01:00

Barcelona
4 - 1
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

08/03/2009 | 02:00

Barcelona
2 - 0
Athletic Bilbao -1.5
Spanish Primera Division

03/09/2007 | 00:00

Barcelona
3 - 1
Athletic Bilbao -1.75
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

17/08/2019 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

11/02/2019 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

29/10/2017 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 2
Barcelona 1.25
Spanish Primera Division

29/08/2016 | 01:15

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

24/08/2015 | 23:30

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

09/02/2015 | 03:00

Athletic Bilbao
2 - 5
Barcelona 1.5
Spanish Primera Division

02/12/2013 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona 1
Spanish Primera Division

27/04/2013 | 22:59

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona 0.75
Spanish Primera Division

07/11/2011 | 02:00

Athletic Bilbao
2 - 2
Barcelona 1.5
Spanish Primera Division

26/09/2010 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 3
Barcelona 0.75
Spanish Primera Division

22/11/2009 | 04:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Barcelona 1.25
Spanish Primera Division

20/10/2008 | 00:00

Athletic Bilbao
0 - 1
Barcelona 1
Spanish Primera Division

28/01/2008 | 01:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Barcelona 1

FORM GUIDE

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

17/08/2019 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

18/05/2019 | 21:15

Sevilla
2 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

13/05/2019 | 23:30

Athletic Bilbao
3 - 1
Celta Vigo - -
Spanish Primera Division

06/05/2019 | 23:30

Valladolid
1 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

27/04/2019 | 18:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Alaves - -
Spanish Primera Division

25/04/2019 | 01:30

Leganes
0 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

21/04/2019 | 21:15

Real Madrid
3 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

14/04/2019 | 19:00

Athletic Bilbao
3 - 2
Rayo Vallecano -0.25
Spanish Primera Division

07/04/2019 | 19:00

Getafe
1 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

04/04/2019 | 00:30

Athletic Bilbao
3 - 2
Levante - -
Spanish Primera Division

30/03/2019 | 03:00

Girona
1 - 2
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

17/03/2019 | 00:30

Athletic Bilbao
2 - 0
Atletico Madrid - -
Spanish Primera Division

09/03/2019 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Espanyol - -
Spanish Primera Division

04/03/2019 | 02:45

Valencia
2 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

24/02/2019 | 02:45

Athletic Bilbao
1 - 0
Eibar - -
Spanish Primera Division

19/02/2019 | 03:00

SD Huesca
0 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

11/02/2019 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

02/02/2019 | 22:15

Real Sociedad
2 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

28/01/2019 | 00:30

Athletic Bilbao
1 - 0
Real Betis - -
Spanish Primera Division

20/01/2019 | 22:15

Villarreal
1 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Copa Del Rey

17/01/2019 | 02:30

Sevilla
0 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

13/01/2019 | 22:15

Athletic Bilbao
2 - 0
Sevilla - -
Spanish Copa Del Rey

11/01/2019 | 01:30

Athletic Bilbao
1 - 3
Sevilla - -
Spanish Primera Division

08/01/2019 | 03:00

Celta Vigo
1 - 2
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

23/12/2018 | 02:45

Athletic Bilbao
1 - 1
Valladolid -0.75
Spanish Primera Division

18/12/2018 | 03:00

Alaves
0 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

11/12/2018 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Girona - -
Spanish Copa Del Rey

07/12/2018 | 00:30

SD Huesca
0 - 4
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

04/12/2018 | 03:00

Levante
3 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Copa Del Rey

29/11/2018 | 02:45

Athletic Bilbao
4 - 0
SD Huesca - -
Spanish Primera Division

25/11/2018 | 18:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Getafe - -
Spanish Primera Division

11/11/2018 | 00:30

Atletico Madrid
3 - 2
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

06/11/2018 | 03:00

Espanyol
1 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

27/10/2018 | 21:15

Athletic Bilbao
0 - 0
Valencia - -
Spanish Primera Division

25/10/2018 | 00:00

Rayo Vallecano
0 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

21/10/2018 | 21:15

Eibar
1 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

06/10/2018 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 3
Real Sociedad -0.5
Spanish Primera Division

29/09/2018 | 21:15

Barcelona
1 - 1
Athletic Bilbao -2
Spanish Primera Division

27/09/2018 | 01:00

Athletic Bilbao
0 - 3
Villarreal -0.25
Spanish Primera Division

24/09/2018 | 01:00

Real Betis
2 - 2
Athletic Bilbao -0.25
Spanish Primera Division

16/09/2018 | 01:45

Athletic Bilbao
1 - 1
Real Madrid 1.25
Spanish Primera Division

28/08/2018 | 03:00

Athletic Bilbao
2 - 2
SD Huesca -1
Spanish Primera Division

21/08/2018 | 03:00

Athletic Bilbao
2 - 1
Leganes -0.75
Spanish Primera Division

20/05/2018 | 21:15

Athletic Bilbao
0 - 1
Espanyol -0.5
Spanish Primera Division

13/05/2018 | 23:30

Alaves
3 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

05/05/2018 | 21:15

Athletic Bilbao
2 - 0
Real Betis -0.25
Spanish Primera Division

28/04/2018 | 21:15

Real Sociedad
3 - 1
Athletic Bilbao -0.5
Spanish Primera Division

24/04/2018 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 3
Levante -0.75
Spanish Primera Division

19/04/2018 | 02:30

Real Madrid
1 - 1
Athletic Bilbao -1.75
Spanish Primera Division

15/04/2018 | 01:45

Athletic Bilbao
2 - 3
Deportivo La Coruna -1
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

17/08/2019 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

13/05/2019 | 23:30

Athletic Bilbao
3 - 1
Celta Vigo - -
Spanish Primera Division

27/04/2019 | 18:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Alaves - -
Spanish Primera Division

14/04/2019 | 19:00

Athletic Bilbao
3 - 2
Rayo Vallecano -0.25
Spanish Primera Division

04/04/2019 | 00:30

Athletic Bilbao
3 - 2
Levante - -
Spanish Primera Division

17/03/2019 | 00:30

Athletic Bilbao
2 - 0
Atletico Madrid - -
Spanish Primera Division

09/03/2019 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Espanyol - -
Spanish Primera Division

24/02/2019 | 02:45

Athletic Bilbao
1 - 0
Eibar - -
Spanish Primera Division

11/02/2019 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

28/01/2019 | 00:30

Athletic Bilbao
1 - 0
Real Betis - -
Spanish Primera Division

13/01/2019 | 22:15

Athletic Bilbao
2 - 0
Sevilla - -
Spanish Copa Del Rey

11/01/2019 | 01:30

Athletic Bilbao
1 - 3
Sevilla - -
Spanish Primera Division

23/12/2018 | 02:45

Athletic Bilbao
1 - 1
Valladolid -0.75
Spanish Primera Division

11/12/2018 | 03:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Girona - -
Spanish Copa Del Rey

29/11/2018 | 02:45

Athletic Bilbao
4 - 0
SD Huesca - -
Spanish Primera Division

25/11/2018 | 18:00

Athletic Bilbao
1 - 1
Getafe - -
Spanish Primera Division

27/10/2018 | 21:15

Athletic Bilbao
0 - 0
Valencia - -
Spanish Primera Division

06/10/2018 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 3
Real Sociedad -0.5
Spanish Primera Division

27/09/2018 | 01:00

Athletic Bilbao
0 - 3
Villarreal -0.25
Spanish Primera Division

16/09/2018 | 01:45

Athletic Bilbao
1 - 1
Real Madrid 1.25
Spanish Primera Division

28/08/2018 | 03:00

Athletic Bilbao
2 - 2
SD Huesca -1
Spanish Primera Division

21/08/2018 | 03:00

Athletic Bilbao
2 - 1
Leganes -0.75
Spanish Primera Division

20/05/2018 | 21:15

Athletic Bilbao
0 - 1
Espanyol -0.5
Spanish Primera Division

05/05/2018 | 21:15

Athletic Bilbao
2 - 0
Real Betis -0.25
Spanish Primera Division

24/04/2018 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 3
Levante -0.75
Spanish Primera Division

15/04/2018 | 01:45

Athletic Bilbao
2 - 3
Deportivo La Coruna -1
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

18/05/2019 | 21:15

Sevilla
2 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

06/05/2019 | 23:30

Valladolid
1 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

25/04/2019 | 01:30

Leganes
0 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

21/04/2019 | 21:15

Real Madrid
3 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

07/04/2019 | 19:00

Getafe
1 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

30/03/2019 | 03:00

Girona
1 - 2
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

04/03/2019 | 02:45

Valencia
2 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

19/02/2019 | 03:00

SD Huesca
0 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

02/02/2019 | 22:15

Real Sociedad
2 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

20/01/2019 | 22:15

Villarreal
1 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Copa Del Rey

17/01/2019 | 02:30

Sevilla
0 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

08/01/2019 | 03:00

Celta Vigo
1 - 2
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

18/12/2018 | 03:00

Alaves
0 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Copa Del Rey

07/12/2018 | 00:30

SD Huesca
0 - 4
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

04/12/2018 | 03:00

Levante
3 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

11/11/2018 | 00:30

Atletico Madrid
3 - 2
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

06/11/2018 | 03:00

Espanyol
1 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

25/10/2018 | 00:00

Rayo Vallecano
0 - 0
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

21/10/2018 | 21:15

Eibar
1 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

29/09/2018 | 21:15

Barcelona
1 - 1
Athletic Bilbao -2
Spanish Primera Division

24/09/2018 | 01:00

Real Betis
2 - 2
Athletic Bilbao -0.25
Spanish Primera Division

13/05/2018 | 23:30

Alaves
3 - 1
Athletic Bilbao - -
Spanish Primera Division

28/04/2018 | 21:15

Real Sociedad
3 - 1
Athletic Bilbao -0.5
Spanish Primera Division

19/04/2018 | 02:30

Real Madrid
1 - 1
Athletic Bilbao -1.75

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

17/08/2019 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

19/05/2019 | 21:15

Eibar
2 - 2
Barcelona - -
Spanish Primera Division

13/05/2019 | 23:30

Barcelona
2 - 0
Getafe - -
UEFA Champions League

08/05/2019 | 02:00

Liverpool
4 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

05/05/2019 | 01:45

Celta Vigo
2 - 0
Barcelona - -
UEFA Champions League

02/05/2019 | 02:00

Barcelona
3 - 0
Liverpool - -
Spanish Primera Division

28/04/2019 | 01:45

Barcelona
1 - 0
Levante -0.25
Spanish Primera Division

24/04/2019 | 02:30

Alaves
0 - 2
Barcelona - -
Spanish Primera Division

21/04/2019 | 01:45

Barcelona
2 - 1
Real Sociedad - -
UEFA Champions League

17/04/2019 | 02:00

Barcelona
3 - 0
Manchester United - -
Spanish Primera Division

13/04/2019 | 21:15

SD Huesca
0 - 0
Barcelona - -
UEFA Champions League

11/04/2019 | 02:00

Manchester United
0 - 1
Barcelona - -
Spanish Primera Division

07/04/2019 | 01:45

Barcelona
2 - 0
Atletico Madrid - -
Spanish Primera Division

03/04/2019 | 02:30

Villarreal
4 - 4
Barcelona - -
Spanish Primera Division

30/03/2019 | 22:15

Barcelona
2 - 0
Espanyol - -
Spanish Primera Division

18/03/2019 | 02:45

Real Betis
1 - 4
Barcelona - -
UEFA Champions League

14/03/2019 | 03:00

Barcelona
5 - 1
Lyonnais - -
Spanish Primera Division

10/03/2019 | 00:30

Barcelona
3 - 1
Rayo Vallecano - -
Spanish Primera Division

03/03/2019 | 02:45

Real Madrid
0 - 1
Barcelona - -
Spanish Copa Del Rey

28/02/2019 | 03:00

Real Madrid
0 - 3
Barcelona - -
Spanish Primera Division

23/02/2019 | 22:15

Sevilla
2 - 4
Barcelona - -
UEFA Champions League

20/02/2019 | 03:00

Lyonnais
0 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

17/02/2019 | 02:45

Barcelona
1 - 0
Valladolid - -
Spanish Primera Division

11/02/2019 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona - -
Spanish Copa Del Rey

07/02/2019 | 03:00

Barcelona
1 - 1
Real Madrid - -
Spanish Primera Division

03/02/2019 | 00:30

Barcelona
2 - 2
Valencia -1.5
Spanish Copa Del Rey

31/01/2019 | 03:30

Barcelona
6 - 1
Sevilla - -
Spanish Primera Division

27/01/2019 | 22:15

Girona
0 - 2
Barcelona - -
Spanish Copa Del Rey

24/01/2019 | 03:30

Sevilla
2 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

21/01/2019 | 02:45

Barcelona
3 - 1
Leganes - -
Spanish Copa Del Rey

18/01/2019 | 03:30

Barcelona
3 - 0
Levante - -
Spanish Primera Division

14/01/2019 | 00:30

Barcelona
3 - 0
Eibar - -
Spanish Copa Del Rey

11/01/2019 | 03:30

Levante
2 - 1
Barcelona - -
Spanish Primera Division

07/01/2019 | 02:45

Getafe
1 - 2
Barcelona - -
Spanish Primera Division

23/12/2018 | 00:30

Barcelona
2 - 0
Celta Vigo -2.5
Spanish Primera Division

17/12/2018 | 02:45

Levante
0 - 5
Barcelona - -
UEFA Champions League

12/12/2018 | 03:00

Barcelona
1 - 1
Tottenham Hotspur - -
Spanish Primera Division

09/12/2018 | 02:45

Espanyol
0 - 4
Barcelona - -
Spanish Copa Del Rey

06/12/2018 | 03:30

Barcelona
4 - 1
Cultural Leonesa - -
Spanish Primera Division

03/12/2018 | 00:30

Barcelona
2 - 0
Villarreal - -
UEFA Champions League

29/11/2018 | 03:00

PSV Eindhoven
1 - 2
Barcelona - -
Spanish Primera Division

25/11/2018 | 02:45

Atletico Madrid
1 - 1
Barcelona - -
Spanish Primera Division

11/11/2018 | 22:15

Barcelona
3 - 4
Real Betis - -
UEFA Champions League

07/11/2018 | 03:00

Inter Milan
1 - 1
Barcelona - -
Spanish Primera Division

04/11/2018 | 02:45

Rayo Vallecano
2 - 3
Barcelona - -
Spanish Copa Del Rey

01/11/2018 | 03:30

Cultural Leonesa
0 - 1
Barcelona - -
Spanish Primera Division

28/10/2018 | 22:15

Barcelona
5 - 1
Real Madrid - -
UEFA Champions League

25/10/2018 | 02:00

Barcelona
2 - 0
Inter Milan - -
Spanish Primera Division

21/10/2018 | 01:45

Barcelona
4 - 2
Sevilla -1.75
Spanish Primera Division

08/10/2018 | 01:45

Valencia
1 - 1
Barcelona 0.75
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

13/05/2019 | 23:30

Barcelona
2 - 0
Getafe - -
UEFA Champions League

02/05/2019 | 02:00

Barcelona
3 - 0
Liverpool - -
Spanish Primera Division

28/04/2019 | 01:45

Barcelona
1 - 0
Levante -0.25
Spanish Primera Division

21/04/2019 | 01:45

Barcelona
2 - 1
Real Sociedad - -
UEFA Champions League

17/04/2019 | 02:00

Barcelona
3 - 0
Manchester United - -
Spanish Primera Division

07/04/2019 | 01:45

Barcelona
2 - 0
Atletico Madrid - -
Spanish Primera Division

30/03/2019 | 22:15

Barcelona
2 - 0
Espanyol - -
UEFA Champions League

14/03/2019 | 03:00

Barcelona
5 - 1
Lyonnais - -
Spanish Primera Division

10/03/2019 | 00:30

Barcelona
3 - 1
Rayo Vallecano - -
Spanish Primera Division

17/02/2019 | 02:45

Barcelona
1 - 0
Valladolid - -
Spanish Copa Del Rey

07/02/2019 | 03:00

Barcelona
1 - 1
Real Madrid - -
Spanish Primera Division

03/02/2019 | 00:30

Barcelona
2 - 2
Valencia -1.5
Spanish Copa Del Rey

31/01/2019 | 03:30

Barcelona
6 - 1
Sevilla - -
Spanish Primera Division

21/01/2019 | 02:45

Barcelona
3 - 1
Leganes - -
Spanish Copa Del Rey

18/01/2019 | 03:30

Barcelona
3 - 0
Levante - -
Spanish Primera Division

14/01/2019 | 00:30

Barcelona
3 - 0
Eibar - -
Spanish Primera Division

23/12/2018 | 00:30

Barcelona
2 - 0
Celta Vigo -2.5
UEFA Champions League

12/12/2018 | 03:00

Barcelona
1 - 1
Tottenham Hotspur - -
Spanish Copa Del Rey

06/12/2018 | 03:30

Barcelona
4 - 1
Cultural Leonesa - -
Spanish Primera Division

03/12/2018 | 00:30

Barcelona
2 - 0
Villarreal - -
Spanish Primera Division

11/11/2018 | 22:15

Barcelona
3 - 4
Real Betis - -
Spanish Primera Division

28/10/2018 | 22:15

Barcelona
5 - 1
Real Madrid - -
UEFA Champions League

25/10/2018 | 02:00

Barcelona
2 - 0
Inter Milan - -
Spanish Primera Division

21/10/2018 | 01:45

Barcelona
4 - 2
Sevilla -1.75
HDP Odds Result
Spanish Primera Division

17/08/2019 | 02:00

Athletic Bilbao
1 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

19/05/2019 | 21:15

Eibar
2 - 2
Barcelona - -
UEFA Champions League

08/05/2019 | 02:00

Liverpool
4 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

05/05/2019 | 01:45

Celta Vigo
2 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

24/04/2019 | 02:30

Alaves
0 - 2
Barcelona - -
Spanish Primera Division

13/04/2019 | 21:15

SD Huesca
0 - 0
Barcelona - -
UEFA Champions League

11/04/2019 | 02:00

Manchester United
0 - 1
Barcelona - -
Spanish Primera Division

03/04/2019 | 02:30

Villarreal
4 - 4
Barcelona - -
Spanish Primera Division

18/03/2019 | 02:45

Real Betis
1 - 4
Barcelona - -
Spanish Primera Division

03/03/2019 | 02:45

Real Madrid
0 - 1
Barcelona - -
Spanish Copa Del Rey

28/02/2019 | 03:00

Real Madrid
0 - 3
Barcelona - -
Spanish Primera Division

23/02/2019 | 22:15

Sevilla
2 - 4
Barcelona - -
UEFA Champions League

20/02/2019 | 03:00

Lyonnais
0 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

11/02/2019 | 02:45

Athletic Bilbao
0 - 0
Barcelona - -
Spanish Primera Division

27/01/2019 | 22:15

Girona
0 - 2
Barcelona - -
Spanish Copa Del Rey

24/01/2019 | 03:30

Sevilla
2 - 0
Barcelona - -
Spanish Copa Del Rey

11/01/2019 | 03:30

Levante
2 - 1
Barcelona - -
Spanish Primera Division

07/01/2019 | 02:45

Getafe
1 - 2
Barcelona - -
Spanish Primera Division

17/12/2018 | 02:45

Levante
0 - 5
Barcelona - -
Spanish Primera Division

09/12/2018 | 02:45

Espanyol
0 - 4
Barcelona - -
UEFA Champions League

29/11/2018 | 03:00

PSV Eindhoven
1 - 2
Barcelona - -
Spanish Primera Division

25/11/2018 | 02:45

Atletico Madrid
1 - 1
Barcelona - -
UEFA Champions League

07/11/2018 | 03:00

Inter Milan
1 - 1
Barcelona - -
Spanish Primera Division

04/11/2018 | 02:45

Rayo Vallecano
2 - 3
Barcelona - -
Spanish Copa Del Rey

01/11/2018 | 03:30

Cultural Leonesa
0 - 1
Barcelona - -
Spanish Primera Division

08/10/2018 | 01:45

Valencia
1 - 1
Barcelona 0.75