คุณเลือกเล่นทีม

Inter Milan

เลือกจำนวน Coin ที่ใช้ในการทายผล

คุณเลือกเล่นทีม

Cagliari

เลือกจำนวน Coin ที่ใช้ในการทายผล

Coppa Italia

  • 02:45
  • |
  • 15/01/2020

Inter Milan

Cagliari

REVIEW

HEAD TO HEAD

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 02:45

Inter Milan
4 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Cagliari
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

02/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

30/09/2018 | 01:30

Inter Milan
2 - 0
Cagliari -1.25
Italian Serie A

18/04/2018 | 01:45

Inter Milan
4 - 0
Cagliari -1.75
Italian Serie A

26/11/2017 | 02:45

Cagliari
1 - 3
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

05/03/2017 | 21:00

Cagliari
1 - 5
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

16/10/2016 | 20:00

Inter Milan
1 - 2
Cagliari -1.5
Italian Serie A

24/02/2015 | 03:00

Cagliari
1 - 2
Inter Milan 0.25
Italian Serie A

28/09/2014 | 20:00

Inter Milan
1 - 4
Cagliari -1.25
Italian Serie A

23/02/2014 | 21:00

Inter Milan
1 - 1
Cagliari -1.25
Italian Serie A

18/11/2012 | 21:00

Inter Milan
2 - 2
Cagliari -1
Italian Serie A

20/11/2011 | 00:00

Inter Milan
2 - 1
Cagliari -1
Italian Serie A

20/02/2011 | 02:45

Inter Milan
1 - 0
Cagliari -1
Italian Serie A

17/10/2010 | 17:30

Cagliari
0 - 1
Inter Milan 0.5
Italian Serie A

07/02/2010 | 21:00

Inter Milan
3 - 0
Cagliari -1.25
Italian Serie A

20/09/2009 | 20:00

Cagliari
1 - 2
Inter Milan 1
Italian Serie A

24/05/2009 | 20:00

Cagliari
2 - 1
Inter Milan 0.25
Italian Serie A

11/01/2009 | 02:30

Inter Milan
1 - 1
Cagliari -1.5
Italian Serie A

27/04/2008 | 20:00

Inter Milan
2 - 1
Cagliari -1.5
Italian Serie A

17/12/2007 | 02:30

Cagliari
0 - 2
Inter Milan 1
Italian Serie A

17/02/2007 | 21:00

Inter Milan
1 - 0
Cagliari -1.5
Italian Serie A

01/10/2006 | 20:00

Cagliari
1 - 1
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

14/05/2006 | 20:00

Cagliari
2 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

15/01/2006 | 21:00

Inter Milan
3 - 2
Cagliari -1.75
Italian Serie A

17/04/2005 | 20:00

Inter Milan
2 - 0
Cagliari -1.25
Italian Serie A

14/11/2004 | 21:00

Cagliari
3 - 3
Inter Milan 0.5
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 02:45

Inter Milan
4 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

30/09/2018 | 01:30

Inter Milan
2 - 0
Cagliari -1.25
Italian Serie A

18/04/2018 | 01:45

Inter Milan
4 - 0
Cagliari -1.75
Italian Serie A

16/10/2016 | 20:00

Inter Milan
1 - 2
Cagliari -1.5
Italian Serie A

28/09/2014 | 20:00

Inter Milan
1 - 4
Cagliari -1.25
Italian Serie A

23/02/2014 | 21:00

Inter Milan
1 - 1
Cagliari -1.25
Italian Serie A

18/11/2012 | 21:00

Inter Milan
2 - 2
Cagliari -1
Italian Serie A

20/11/2011 | 00:00

Inter Milan
2 - 1
Cagliari -1
Italian Serie A

20/02/2011 | 02:45

Inter Milan
1 - 0
Cagliari -1
Italian Serie A

07/02/2010 | 21:00

Inter Milan
3 - 0
Cagliari -1.25
Italian Serie A

11/01/2009 | 02:30

Inter Milan
1 - 1
Cagliari -1.5
Italian Serie A

27/04/2008 | 20:00

Inter Milan
2 - 1
Cagliari -1.5
Italian Serie A

17/02/2007 | 21:00

Inter Milan
1 - 0
Cagliari -1.5
Italian Serie A

15/01/2006 | 21:00

Inter Milan
3 - 2
Cagliari -1.75
Italian Serie A

17/04/2005 | 20:00

Inter Milan
2 - 0
Cagliari -1.25
HDP Odds Result
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Cagliari
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

02/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

26/11/2017 | 02:45

Cagliari
1 - 3
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

05/03/2017 | 21:00

Cagliari
1 - 5
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

24/02/2015 | 03:00

Cagliari
1 - 2
Inter Milan 0.25
Italian Serie A

17/10/2010 | 17:30

Cagliari
0 - 1
Inter Milan 0.5
Italian Serie A

20/09/2009 | 20:00

Cagliari
1 - 2
Inter Milan 1
Italian Serie A

24/05/2009 | 20:00

Cagliari
2 - 1
Inter Milan 0.25
Italian Serie A

17/12/2007 | 02:30

Cagliari
0 - 2
Inter Milan 1
Italian Serie A

01/10/2006 | 20:00

Cagliari
1 - 1
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

14/05/2006 | 20:00

Cagliari
2 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

14/11/2004 | 21:00

Cagliari
3 - 3
Inter Milan 0.5

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 02:45

Inter Milan
4 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Cagliari
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

02/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

30/09/2018 | 01:30

Inter Milan
2 - 0
Cagliari -1.25
Italian Serie A

18/04/2018 | 01:45

Inter Milan
4 - 0
Cagliari -1.75
Italian Serie A

26/11/2017 | 02:45

Cagliari
1 - 3
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

05/03/2017 | 21:00

Cagliari
1 - 5
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

16/10/2016 | 20:00

Inter Milan
1 - 2
Cagliari -1.5
Italian Serie A

24/02/2015 | 03:00

Cagliari
1 - 2
Inter Milan 0.25
Italian Serie A

28/09/2014 | 20:00

Inter Milan
1 - 4
Cagliari -1.25
Italian Serie A

23/02/2014 | 21:00

Inter Milan
1 - 1
Cagliari -1.25
Italian Serie A

18/11/2012 | 21:00

Inter Milan
2 - 2
Cagliari -1
Italian Serie A

20/11/2011 | 00:00

Inter Milan
2 - 1
Cagliari -1
Italian Serie A

20/02/2011 | 02:45

Inter Milan
1 - 0
Cagliari -1
Italian Serie A

17/10/2010 | 17:30

Cagliari
0 - 1
Inter Milan 0.5
Italian Serie A

07/02/2010 | 21:00

Inter Milan
3 - 0
Cagliari -1.25
Italian Serie A

20/09/2009 | 20:00

Cagliari
1 - 2
Inter Milan 1
Italian Serie A

24/05/2009 | 20:00

Cagliari
2 - 1
Inter Milan 0.25
Italian Serie A

11/01/2009 | 02:30

Inter Milan
1 - 1
Cagliari -1.5
Italian Serie A

27/04/2008 | 20:00

Inter Milan
2 - 1
Cagliari -1.5
Italian Serie A

17/12/2007 | 02:30

Cagliari
0 - 2
Inter Milan 1
Italian Serie A

17/02/2007 | 21:00

Inter Milan
1 - 0
Cagliari -1.5
Italian Serie A

01/10/2006 | 20:00

Cagliari
1 - 1
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

14/05/2006 | 20:00

Cagliari
2 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

15/01/2006 | 21:00

Inter Milan
3 - 2
Cagliari -1.75
Italian Serie A

17/04/2005 | 20:00

Inter Milan
2 - 0
Cagliari -1.25
Italian Serie A

14/11/2004 | 21:00

Cagliari
3 - 3
Inter Milan 0.5
HDP Odds Result
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Cagliari
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

02/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

26/11/2017 | 02:45

Cagliari
1 - 3
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

05/03/2017 | 21:00

Cagliari
1 - 5
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

24/02/2015 | 03:00

Cagliari
1 - 2
Inter Milan 0.25
Italian Serie A

17/10/2010 | 17:30

Cagliari
0 - 1
Inter Milan 0.5
Italian Serie A

20/09/2009 | 20:00

Cagliari
1 - 2
Inter Milan 1
Italian Serie A

24/05/2009 | 20:00

Cagliari
2 - 1
Inter Milan 0.25
Italian Serie A

17/12/2007 | 02:30

Cagliari
0 - 2
Inter Milan 1
Italian Serie A

01/10/2006 | 20:00

Cagliari
1 - 1
Inter Milan 0.75
Italian Serie A

14/05/2006 | 20:00

Cagliari
2 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

14/11/2004 | 21:00

Cagliari
3 - 3
Inter Milan 0.5
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 02:45

Inter Milan
4 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

30/09/2018 | 01:30

Inter Milan
2 - 0
Cagliari -1.25
Italian Serie A

18/04/2018 | 01:45

Inter Milan
4 - 0
Cagliari -1.75
Italian Serie A

16/10/2016 | 20:00

Inter Milan
1 - 2
Cagliari -1.5
Italian Serie A

28/09/2014 | 20:00

Inter Milan
1 - 4
Cagliari -1.25
Italian Serie A

23/02/2014 | 21:00

Inter Milan
1 - 1
Cagliari -1.25
Italian Serie A

18/11/2012 | 21:00

Inter Milan
2 - 2
Cagliari -1
Italian Serie A

20/11/2011 | 00:00

Inter Milan
2 - 1
Cagliari -1
Italian Serie A

20/02/2011 | 02:45

Inter Milan
1 - 0
Cagliari -1
Italian Serie A

07/02/2010 | 21:00

Inter Milan
3 - 0
Cagliari -1.25
Italian Serie A

11/01/2009 | 02:30

Inter Milan
1 - 1
Cagliari -1.5
Italian Serie A

27/04/2008 | 20:00

Inter Milan
2 - 1
Cagliari -1.5
Italian Serie A

17/02/2007 | 21:00

Inter Milan
1 - 0
Cagliari -1.5
Italian Serie A

15/01/2006 | 21:00

Inter Milan
3 - 2
Cagliari -1.75
Italian Serie A

17/04/2005 | 20:00

Inter Milan
2 - 0
Cagliari -1.25

FORM GUIDE

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 02:45

Inter Milan
4 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

12/01/2020 | 02:45

Inter Milan
1 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

07/01/2020 | 02:45

Napoli
1 - 3
Inter Milan - -
Italian Serie A

22/12/2019 | 00:00

Inter Milan
4 - 0
Genoa - -
Italian Serie A

16/12/2019 | 02:45

Fiorentina
1 - 1
Inter Milan - -
UEFA Champions League

11/12/2019 | 03:00

Inter Milan
1 - 2
Barcelona - -
Italian Serie A

07/12/2019 | 02:45

Inter Milan
0 - 0
AS Roma - -
Italian Serie A

01/12/2019 | 21:00

Inter Milan
2 - 1
Spal - -
UEFA Champions League

28/11/2019 | 03:00

Slavia Praha
1 - 3
Inter Milan - -
Italian Serie A

24/11/2019 | 02:55

Torino
0 - 3
Inter Milan - -
Italian Serie A

10/11/2019 | 00:00

Inter Milan
2 - 1
Hellas Verona - -
UEFA Champions League

06/11/2019 | 03:00

Borussia Dortmund
3 - 2
Inter Milan -0.25
Italian Serie A

03/11/2019 | 00:00

Bologna
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

30/10/2019 | 03:00

Brescia
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

26/10/2019 | 22:59

Inter Milan
2 - 2
Parma Calcio 1913 - -
UEFA Champions League

24/10/2019 | 02:00

Inter Milan
2 - 0
Borussia Dortmund - -
Italian Serie A

20/10/2019 | 17:30

US Sassuolo Calcio
3 - 4
Inter Milan - -
Italian Serie A

07/10/2019 | 01:45

Inter Milan
1 - 2
Juventus - -
UEFA Champions League

03/10/2019 | 02:00

Barcelona
2 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

28/09/2019 | 22:59

Sampdoria
1 - 3
Inter Milan - -
Italian Serie A

26/09/2019 | 02:00

Inter Milan
1 - 0
Lazio - -
Italian Serie A

22/09/2019 | 01:45

AC Milan
0 - 2
Inter Milan - -
UEFA Champions League

18/09/2019 | 23:55

Inter Milan
1 - 1
Slavia Praha - -
Italian Serie A

15/09/2019 | 01:45

Inter Milan
1 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Cagliari
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

27/08/2019 | 01:45

Inter Milan
4 - 0
Lecce - -
Italian Serie A

27/05/2019 | 01:30

Inter Milan
2 - 1
Empoli - -
Italian Serie A

20/05/2019 | 01:30

Napoli
4 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

14/05/2019 | 02:00

Inter Milan
2 - 0
Chievo -0.25
Italian Serie A

05/05/2019 | 01:30

Udinese
0 - 0
Inter Milan - -
Italian Serie A

28/04/2019 | 01:30

Inter Milan
1 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

21/04/2019 | 01:30

Inter Milan
1 - 1
AS Roma - -
Italian Serie A

15/04/2019 | 01:30

Frosinone
1 - 3
Inter Milan - -
Italian Serie A

07/04/2019 | 22:59

Inter Milan
0 - 0
Atalanta - -
Italian Serie A

04/04/2019 | 02:00

Genoa
0 - 4
Inter Milan - -
Italian Serie A

01/04/2019 | 01:30

Inter Milan
0 - 1
Lazio - -
Italian Serie A

18/03/2019 | 02:30

AC Milan
2 - 3
Inter Milan - -
UEFA Europa League

15/03/2019 | 03:00

Inter Milan
0 - 1
Eintracht Frankfurt - -
Italian Serie A

10/03/2019 | 21:00

Inter Milan
2 - 0
Spal - -
UEFA Europa League

08/03/2019 | 00:55

Eintracht Frankfurt
0 - 0
Inter Milan - -
Italian Serie A

02/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

25/02/2019 | 02:30

Fiorentina
3 - 3
Inter Milan - -
UEFA Europa League

22/02/2019 | 03:00

Inter Milan
4 - 0
Rapid Wien -1.25
Italian Serie A

18/02/2019 | 00:00

Inter Milan
2 - 1
Sampdoria - -
UEFA Europa League

15/02/2019 | 00:55

Rapid Wien
0 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

10/02/2019 | 02:30

Parma Calcio 1913
0 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

04/02/2019 | 00:00

Inter Milan
0 - 1
Bologna - -
Coppa Italia

01/02/2019 | 03:00

Inter Milan
0 - 0
Lazio - -
Italian Serie A

28/01/2019 | 00:00

Torino
1 - 0
Inter Milan - -
Italian Serie A

20/01/2019 | 02:30

Inter Milan
0 - 0
US Sassuolo Calcio - -
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 02:45

Inter Milan
4 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

12/01/2020 | 02:45

Inter Milan
1 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

22/12/2019 | 00:00

Inter Milan
4 - 0
Genoa - -
UEFA Champions League

11/12/2019 | 03:00

Inter Milan
1 - 2
Barcelona - -
Italian Serie A

07/12/2019 | 02:45

Inter Milan
0 - 0
AS Roma - -
Italian Serie A

01/12/2019 | 21:00

Inter Milan
2 - 1
Spal - -
Italian Serie A

10/11/2019 | 00:00

Inter Milan
2 - 1
Hellas Verona - -
Italian Serie A

26/10/2019 | 22:59

Inter Milan
2 - 2
Parma Calcio 1913 - -
UEFA Champions League

24/10/2019 | 02:00

Inter Milan
2 - 0
Borussia Dortmund - -
Italian Serie A

07/10/2019 | 01:45

Inter Milan
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

26/09/2019 | 02:00

Inter Milan
1 - 0
Lazio - -
UEFA Champions League

18/09/2019 | 23:55

Inter Milan
1 - 1
Slavia Praha - -
Italian Serie A

15/09/2019 | 01:45

Inter Milan
1 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

27/08/2019 | 01:45

Inter Milan
4 - 0
Lecce - -
Italian Serie A

27/05/2019 | 01:30

Inter Milan
2 - 1
Empoli - -
Italian Serie A

14/05/2019 | 02:00

Inter Milan
2 - 0
Chievo -0.25
Italian Serie A

28/04/2019 | 01:30

Inter Milan
1 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

21/04/2019 | 01:30

Inter Milan
1 - 1
AS Roma - -
Italian Serie A

07/04/2019 | 22:59

Inter Milan
0 - 0
Atalanta - -
Italian Serie A

01/04/2019 | 01:30

Inter Milan
0 - 1
Lazio - -
UEFA Europa League

15/03/2019 | 03:00

Inter Milan
0 - 1
Eintracht Frankfurt - -
Italian Serie A

10/03/2019 | 21:00

Inter Milan
2 - 0
Spal - -
UEFA Europa League

22/02/2019 | 03:00

Inter Milan
4 - 0
Rapid Wien -1.25
Italian Serie A

18/02/2019 | 00:00

Inter Milan
2 - 1
Sampdoria - -
Italian Serie A

04/02/2019 | 00:00

Inter Milan
0 - 1
Bologna - -
Coppa Italia

01/02/2019 | 03:00

Inter Milan
0 - 0
Lazio - -
Italian Serie A

20/01/2019 | 02:30

Inter Milan
0 - 0
US Sassuolo Calcio - -
HDP Odds Result
Italian Serie A

07/01/2020 | 02:45

Napoli
1 - 3
Inter Milan - -
Italian Serie A

16/12/2019 | 02:45

Fiorentina
1 - 1
Inter Milan - -
UEFA Champions League

28/11/2019 | 03:00

Slavia Praha
1 - 3
Inter Milan - -
Italian Serie A

24/11/2019 | 02:55

Torino
0 - 3
Inter Milan - -
UEFA Champions League

06/11/2019 | 03:00

Borussia Dortmund
3 - 2
Inter Milan -0.25
Italian Serie A

03/11/2019 | 00:00

Bologna
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

30/10/2019 | 03:00

Brescia
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

20/10/2019 | 17:30

US Sassuolo Calcio
3 - 4
Inter Milan - -
UEFA Champions League

03/10/2019 | 02:00

Barcelona
2 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

28/09/2019 | 22:59

Sampdoria
1 - 3
Inter Milan - -
Italian Serie A

22/09/2019 | 01:45

AC Milan
0 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Cagliari
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

20/05/2019 | 01:30

Napoli
4 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

05/05/2019 | 01:30

Udinese
0 - 0
Inter Milan - -
Italian Serie A

15/04/2019 | 01:30

Frosinone
1 - 3
Inter Milan - -
Italian Serie A

04/04/2019 | 02:00

Genoa
0 - 4
Inter Milan - -
Italian Serie A

18/03/2019 | 02:30

AC Milan
2 - 3
Inter Milan - -
UEFA Europa League

08/03/2019 | 00:55

Eintracht Frankfurt
0 - 0
Inter Milan - -
Italian Serie A

02/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

25/02/2019 | 02:30

Fiorentina
3 - 3
Inter Milan - -
UEFA Europa League

15/02/2019 | 00:55

Rapid Wien
0 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

10/02/2019 | 02:30

Parma Calcio 1913
0 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

28/01/2019 | 00:00

Torino
1 - 0
Inter Milan - -

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 02:45

Inter Milan
4 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

11/01/2020 | 21:00

Cagliari
0 - 2
AC Milan - -
Italian Serie A

06/01/2020 | 21:00

Juventus
4 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

21/12/2019 | 21:00

Udinese
2 - 1
Cagliari -0.25
Italian Serie A

17/12/2019 | 02:45

Cagliari
1 - 2
Lazio - -
Italian Serie A

08/12/2019 | 21:00

US Sassuolo Calcio
2 - 2
Cagliari -0.25
Coppa Italia

06/12/2019 | 03:00

Cagliari
2 - 1
Sampdoria - -
Italian Serie A

03/12/2019 | 02:45

Cagliari
4 - 3
Sampdoria - -
Italian Serie A

25/11/2019 | 21:00

Lecce
2 - 2
Cagliari 0.25
Italian Serie A

25/11/2019 | 21:00

Lecce
0 - 0
Cagliari 0.25
Italian Serie A

25/11/2019 | 03:00

Lecce
0 - 0
Cagliari 0.25
Italian Serie A

10/11/2019 | 18:30

Cagliari
5 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

03/11/2019 | 18:30

Atalanta
0 - 2
Cagliari - -
Italian Serie A

31/10/2019 | 03:00

Cagliari
3 - 2
Bologna 0.25
Italian Serie A

27/10/2019 | 21:00

Torino
1 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

20/10/2019 | 20:00

Cagliari
2 - 0
Spal - -
Italian Serie A

06/10/2019 | 20:00

AS Roma
1 - 1
Cagliari -0.25
Italian Serie A

29/09/2019 | 22:59

Cagliari
1 - 1
Hellas Verona - -
Italian Serie A

26/09/2019 | 02:00

Napoli
0 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

21/09/2019 | 01:45

Cagliari
3 - 1
Genoa - -
Italian Serie A

15/09/2019 | 20:00

Parma Calcio 1913
1 - 3
Cagliari -0.25
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Cagliari
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

26/08/2019 | 01:45

Cagliari
0 - 1
Brescia - -
Coppa Italia

19/08/2019 | 01:30

Cagliari
2 - 1
Chievo - -
Italian Serie A

27/05/2019 | 01:30

Cagliari
1 - 2
Udinese - -
Italian Serie A

18/05/2019 | 22:59

Genoa
1 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

11/05/2019 | 22:59

Cagliari
1 - 2
Lazio - -
Italian Serie A

06/05/2019 | 01:30

Napoli
2 - 1
Cagliari -0.25
Italian Serie A

27/04/2019 | 22:59

AS Roma
3 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

20/04/2019 | 20:00

Cagliari
1 - 0
Frosinone - -
Italian Serie A

14/04/2019 | 17:30

Torino
1 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

07/04/2019 | 20:00

Cagliari
2 - 1
Spal - -
Italian Serie A

03/04/2019 | 02:00

Cagliari
0 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

30/03/2019 | 02:30

Chievo
0 - 3
Cagliari - -
Italian Serie A

16/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

10/03/2019 | 18:30

Bologna
2 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

02/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

24/02/2019 | 18:30

Sampdoria
1 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

17/02/2019 | 00:00

Cagliari
2 - 1
Parma Calcio 1913 0.25
Italian Serie A

11/02/2019 | 02:30

AC Milan
3 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

05/02/2019 | 03:00

Cagliari
0 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

26/01/2019 | 21:00

US Sassuolo Calcio
3 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

21/01/2019 | 00:00

Cagliari
2 - 2
Empoli - -
Coppa Italia

15/01/2019 | 23:30

Cagliari
0 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

29/12/2018 | 21:00

Udinese
2 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Cagliari
1 - 0
Genoa - -
Italian Serie A

22/12/2018 | 18:30

Lazio
3 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

17/12/2018 | 00:00

Cagliari
0 - 1
Napoli - -
Italian Serie A

09/12/2018 | 00:00

Cagliari
2 - 2
AS Roma - -
Coppa Italia

06/12/2018 | 02:45

Chievo
1 - 2
Cagliari - -
HDP Odds Result
Italian Serie A

11/01/2020 | 21:00

Cagliari
0 - 2
AC Milan - -
Italian Serie A

17/12/2019 | 02:45

Cagliari
1 - 2
Lazio - -
Coppa Italia

06/12/2019 | 03:00

Cagliari
2 - 1
Sampdoria - -
Italian Serie A

03/12/2019 | 02:45

Cagliari
4 - 3
Sampdoria - -
Italian Serie A

10/11/2019 | 18:30

Cagliari
5 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

31/10/2019 | 03:00

Cagliari
3 - 2
Bologna 0.25
Italian Serie A

20/10/2019 | 20:00

Cagliari
2 - 0
Spal - -
Italian Serie A

29/09/2019 | 22:59

Cagliari
1 - 1
Hellas Verona - -
Italian Serie A

21/09/2019 | 01:45

Cagliari
3 - 1
Genoa - -
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Cagliari
1 - 2
Inter Milan - -
Italian Serie A

26/08/2019 | 01:45

Cagliari
0 - 1
Brescia - -
Coppa Italia

19/08/2019 | 01:30

Cagliari
2 - 1
Chievo - -
Italian Serie A

27/05/2019 | 01:30

Cagliari
1 - 2
Udinese - -
Italian Serie A

11/05/2019 | 22:59

Cagliari
1 - 2
Lazio - -
Italian Serie A

20/04/2019 | 20:00

Cagliari
1 - 0
Frosinone - -
Italian Serie A

07/04/2019 | 20:00

Cagliari
2 - 1
Spal - -
Italian Serie A

03/04/2019 | 02:00

Cagliari
0 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

16/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

02/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

17/02/2019 | 00:00

Cagliari
2 - 1
Parma Calcio 1913 0.25
Italian Serie A

05/02/2019 | 03:00

Cagliari
0 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

21/01/2019 | 00:00

Cagliari
2 - 2
Empoli - -
Coppa Italia

15/01/2019 | 23:30

Cagliari
0 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Cagliari
1 - 0
Genoa - -
Italian Serie A

17/12/2018 | 00:00

Cagliari
0 - 1
Napoli - -
Italian Serie A

09/12/2018 | 00:00

Cagliari
2 - 2
AS Roma - -
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 02:45

Inter Milan
4 - 1
Cagliari - -
Italian Serie A

06/01/2020 | 21:00

Juventus
4 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

21/12/2019 | 21:00

Udinese
2 - 1
Cagliari -0.25
Italian Serie A

08/12/2019 | 21:00

US Sassuolo Calcio
2 - 2
Cagliari -0.25
Italian Serie A

25/11/2019 | 21:00

Lecce
2 - 2
Cagliari 0.25
Italian Serie A

25/11/2019 | 21:00

Lecce
0 - 0
Cagliari 0.25
Italian Serie A

25/11/2019 | 03:00

Lecce
0 - 0
Cagliari 0.25
Italian Serie A

03/11/2019 | 18:30

Atalanta
0 - 2
Cagliari - -
Italian Serie A

27/10/2019 | 21:00

Torino
1 - 1
Cagliari - -