คุณเลือกเล่นทีม

Fiorentina

เลือกจำนวน Coin ที่ใช้ในการทายผล

คุณเลือกเล่นทีม

Atalanta

เลือกจำนวน Coin ที่ใช้ในการทายผล

Coppa Italia

  • 21:00
  • |
  • 15/01/2020

Fiorentina

Atalanta

REVIEW

HEAD TO HEAD

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 21:00

Fiorentina
2 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

22/09/2019 | 22:59

Atalanta
2 - 2
Fiorentina -0.25
Coppa Italia

26/04/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 00:00

Atalanta
3 - 1
Fiorentina - -
Coppa Italia

28/02/2019 | 03:00

Fiorentina
3 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

30/09/2018 | 20:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -0.25
Italian Serie A

19/02/2018 | 00:00

Atalanta
1 - 1
Fiorentina -0.25
Italian Serie A

25/09/2017 | 01:45

Fiorentina
1 - 1
Atalanta -0.25
Italian Serie A

05/03/2017 | 18:30

Atalanta
0 - 0
Fiorentina -0.5
Italian Serie A

16/10/2016 | 17:30

Fiorentina
0 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

21/02/2016 | 21:00

Atalanta
2 - 3
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

05/10/2015 | 01:45

Fiorentina
3 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

08/02/2015 | 18:30

Fiorentina
3 - 2
Atalanta -1
Italian Serie A

21/09/2014 | 22:59

Atalanta
0 - 1
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

09/02/2014 | 00:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

22/09/2013 | 20:00

Atalanta
0 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

14/04/2013 | 01:45

Atalanta
0 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

18/11/2012 | 21:00

Fiorentina
4 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

29/04/2012 | 20:00

Atalanta
2 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

18/12/2011 | 02:45

Fiorentina
2 - 2
Atalanta -0.5
Italian Serie A

18/04/2010 | 20:00

Atalanta
2 - 1
Fiorentina -0.25
Italian Serie A

06/12/2009 | 21:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

05/04/2009 | 18:00

Atalanta
1 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

09/11/2008 | 21:00

Fiorentina
2 - 1
Atalanta -1.25
Italian Serie A

10/02/2008 | 00:00

Atalanta
2 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

16/09/2007 | 20:00

Fiorentina
2 - 2
Atalanta -1
Italian Serie A

01/04/2007 | 20:00

Atalanta
2 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

12/11/2006 | 00:00

Fiorentina
3 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

15/05/2005 | 20:10

Fiorentina
0 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

06/01/2005 | 21:00

Atalanta
1 - 0
Fiorentina - -
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 21:00

Fiorentina
2 - 1
Atalanta - -
Coppa Italia

28/02/2019 | 03:00

Fiorentina
3 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

30/09/2018 | 20:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -0.25
Italian Serie A

25/09/2017 | 01:45

Fiorentina
1 - 1
Atalanta -0.25
Italian Serie A

16/10/2016 | 17:30

Fiorentina
0 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

05/10/2015 | 01:45

Fiorentina
3 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

08/02/2015 | 18:30

Fiorentina
3 - 2
Atalanta -1
Italian Serie A

09/02/2014 | 00:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

18/11/2012 | 21:00

Fiorentina
4 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

18/12/2011 | 02:45

Fiorentina
2 - 2
Atalanta -0.5
Italian Serie A

06/12/2009 | 21:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

09/11/2008 | 21:00

Fiorentina
2 - 1
Atalanta -1.25
Italian Serie A

16/09/2007 | 20:00

Fiorentina
2 - 2
Atalanta -1
Italian Serie A

12/11/2006 | 00:00

Fiorentina
3 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

15/05/2005 | 20:10

Fiorentina
0 - 0
Atalanta -0.75
HDP Odds Result
Italian Serie A

22/09/2019 | 22:59

Atalanta
2 - 2
Fiorentina -0.25
Coppa Italia

26/04/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 00:00

Atalanta
3 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

19/02/2018 | 00:00

Atalanta
1 - 1
Fiorentina -0.25
Italian Serie A

05/03/2017 | 18:30

Atalanta
0 - 0
Fiorentina -0.5
Italian Serie A

21/02/2016 | 21:00

Atalanta
2 - 3
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

21/09/2014 | 22:59

Atalanta
0 - 1
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

22/09/2013 | 20:00

Atalanta
0 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

14/04/2013 | 01:45

Atalanta
0 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

29/04/2012 | 20:00

Atalanta
2 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

18/04/2010 | 20:00

Atalanta
2 - 1
Fiorentina -0.25
Italian Serie A

05/04/2009 | 18:00

Atalanta
1 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

10/02/2008 | 00:00

Atalanta
2 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

01/04/2007 | 20:00

Atalanta
2 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

06/01/2005 | 21:00

Atalanta
1 - 0
Fiorentina - -

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 21:00

Fiorentina
2 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

22/09/2019 | 22:59

Atalanta
2 - 2
Fiorentina -0.25
Coppa Italia

26/04/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 00:00

Atalanta
3 - 1
Fiorentina - -
Coppa Italia

28/02/2019 | 03:00

Fiorentina
3 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

30/09/2018 | 20:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -0.25
Italian Serie A

19/02/2018 | 00:00

Atalanta
1 - 1
Fiorentina -0.25
Italian Serie A

25/09/2017 | 01:45

Fiorentina
1 - 1
Atalanta -0.25
Italian Serie A

05/03/2017 | 18:30

Atalanta
0 - 0
Fiorentina -0.5
Italian Serie A

16/10/2016 | 17:30

Fiorentina
0 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

21/02/2016 | 21:00

Atalanta
2 - 3
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

05/10/2015 | 01:45

Fiorentina
3 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

08/02/2015 | 18:30

Fiorentina
3 - 2
Atalanta -1
Italian Serie A

21/09/2014 | 22:59

Atalanta
0 - 1
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

09/02/2014 | 00:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

22/09/2013 | 20:00

Atalanta
0 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

14/04/2013 | 01:45

Atalanta
0 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

18/11/2012 | 21:00

Fiorentina
4 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

29/04/2012 | 20:00

Atalanta
2 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

18/12/2011 | 02:45

Fiorentina
2 - 2
Atalanta -0.5
Italian Serie A

18/04/2010 | 20:00

Atalanta
2 - 1
Fiorentina -0.25
Italian Serie A

06/12/2009 | 21:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

05/04/2009 | 18:00

Atalanta
1 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

09/11/2008 | 21:00

Fiorentina
2 - 1
Atalanta -1.25
Italian Serie A

10/02/2008 | 00:00

Atalanta
2 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

16/09/2007 | 20:00

Fiorentina
2 - 2
Atalanta -1
Italian Serie A

01/04/2007 | 20:00

Atalanta
2 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

12/11/2006 | 00:00

Fiorentina
3 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

15/05/2005 | 20:10

Fiorentina
0 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

06/01/2005 | 21:00

Atalanta
1 - 0
Fiorentina - -
HDP Odds Result
Italian Serie A

22/09/2019 | 22:59

Atalanta
2 - 2
Fiorentina -0.25
Coppa Italia

26/04/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 00:00

Atalanta
3 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

19/02/2018 | 00:00

Atalanta
1 - 1
Fiorentina -0.25
Italian Serie A

05/03/2017 | 18:30

Atalanta
0 - 0
Fiorentina -0.5
Italian Serie A

21/02/2016 | 21:00

Atalanta
2 - 3
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

21/09/2014 | 22:59

Atalanta
0 - 1
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

22/09/2013 | 20:00

Atalanta
0 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

14/04/2013 | 01:45

Atalanta
0 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

29/04/2012 | 20:00

Atalanta
2 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

18/04/2010 | 20:00

Atalanta
2 - 1
Fiorentina -0.25
Italian Serie A

05/04/2009 | 18:00

Atalanta
1 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

10/02/2008 | 00:00

Atalanta
2 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

01/04/2007 | 20:00

Atalanta
2 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

06/01/2005 | 21:00

Atalanta
1 - 0
Fiorentina - -
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 21:00

Fiorentina
2 - 1
Atalanta - -
Coppa Italia

28/02/2019 | 03:00

Fiorentina
3 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

30/09/2018 | 20:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -0.25
Italian Serie A

25/09/2017 | 01:45

Fiorentina
1 - 1
Atalanta -0.25
Italian Serie A

16/10/2016 | 17:30

Fiorentina
0 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

05/10/2015 | 01:45

Fiorentina
3 - 0
Atalanta -0.75
Italian Serie A

08/02/2015 | 18:30

Fiorentina
3 - 2
Atalanta -1
Italian Serie A

09/02/2014 | 00:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

18/11/2012 | 21:00

Fiorentina
4 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

18/12/2011 | 02:45

Fiorentina
2 - 2
Atalanta -0.5
Italian Serie A

06/12/2009 | 21:00

Fiorentina
2 - 0
Atalanta -1
Italian Serie A

09/11/2008 | 21:00

Fiorentina
2 - 1
Atalanta -1.25
Italian Serie A

16/09/2007 | 20:00

Fiorentina
2 - 2
Atalanta -1
Italian Serie A

12/11/2006 | 00:00

Fiorentina
3 - 1
Atalanta -0.75
Italian Serie A

15/05/2005 | 20:10

Fiorentina
0 - 0
Atalanta -0.75

FORM GUIDE

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 21:00

Fiorentina
2 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

12/01/2020 | 21:00

Fiorentina
1 - 0
Spal - -
Italian Serie A

06/01/2020 | 18:30

Bologna
1 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

21/12/2019 | 02:45

Fiorentina
1 - 4
AS Roma - -
Italian Serie A

16/12/2019 | 02:45

Fiorentina
1 - 1
Inter Milan - -
Italian Serie A

08/12/2019 | 21:00

Torino
2 - 1
Fiorentina - -
Coppa Italia

04/12/2019 | 03:00

Fiorentina
2 - 0
Cittadella - -
Italian Serie A

01/12/2019 | 02:45

Fiorentina
0 - 1
Lecce - -
Italian Serie A

24/11/2019 | 21:00

Hellas Verona
1 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

10/11/2019 | 18:30

Cagliari
5 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

04/11/2019 | 00:00

Fiorentina
1 - 1
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

31/10/2019 | 03:00

US Sassuolo Calcio
1 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

28/10/2019 | 02:45

Fiorentina
1 - 2
Lazio - -
Italian Serie A

22/10/2019 | 02:00

Brescia
0 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

06/10/2019 | 17:30

Fiorentina
1 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

30/09/2019 | 01:45

AC Milan
1 - 3
Fiorentina - -
Italian Serie A

26/09/2019 | 02:00

Fiorentina
2 - 1
Sampdoria -0.25
Italian Serie A

22/09/2019 | 22:59

Atalanta
2 - 2
Fiorentina -0.25
Italian Serie A

14/09/2019 | 20:00

Fiorentina
0 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Genoa
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

25/08/2019 | 01:45

Fiorentina
3 - 4
Napoli - -
Coppa Italia

19/08/2019 | 23:15

Fiorentina
3 - 1
S.S.D. Monza 1912 - -
Italian Serie A

27/05/2019 | 01:30

Fiorentina
0 - 0
Genoa - -
Italian Serie A

19/05/2019 | 20:00

Parma Calcio 1913
1 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

12/05/2019 | 01:30

Fiorentina
0 - 1
AC Milan - -
Italian Serie A

05/05/2019 | 17:30

Empoli
1 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

30/04/2019 | 02:00

Fiorentina
0 - 1
US Sassuolo Calcio - -
Coppa Italia

26/04/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

20/04/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

14/04/2019 | 20:00

Fiorentina
0 - 0
Bologna - -
Italian Serie A

07/04/2019 | 17:30

Fiorentina
0 - 1
Frosinone -0.25
Italian Serie A

04/04/2019 | 02:00

AS Roma
2 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

31/03/2019 | 20:00

Fiorentina
1 - 1
Torino - -
Italian Serie A

16/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

11/03/2019 | 02:30

Fiorentina
1 - 1
Lazio - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 00:00

Atalanta
3 - 1
Fiorentina - -
Coppa Italia

28/02/2019 | 03:00

Fiorentina
3 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

25/02/2019 | 02:30

Fiorentina
3 - 3
Inter Milan - -
Italian Serie A

17/02/2019 | 18:30

Spal
1 - 4
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

10/02/2019 | 00:00

Fiorentina
0 - 0
Napoli - -
Italian Serie A

03/02/2019 | 21:00

Udinese
1 - 1
Fiorentina 0.25
Coppa Italia

31/01/2019 | 00:15

Fiorentina
7 - 1
AS Roma - -
Italian Serie A

27/01/2019 | 18:30

Chievo
3 - 4
Fiorentina - -
Italian Serie A

20/01/2019 | 21:00

Fiorentina
3 - 3
Sampdoria - -
Coppa Italia

13/01/2019 | 21:00

Torino
0 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

29/12/2018 | 21:00

Genoa
0 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Fiorentina
0 - 1
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

22/12/2018 | 21:00

AC Milan
0 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

16/12/2018 | 21:00

Fiorentina
3 - 1
Empoli - -
Italian Serie A

09/12/2018 | 18:30

US Sassuolo Calcio
3 - 3
Fiorentina -0.25
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 21:00

Fiorentina
2 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

12/01/2020 | 21:00

Fiorentina
1 - 0
Spal - -
Italian Serie A

21/12/2019 | 02:45

Fiorentina
1 - 4
AS Roma - -
Italian Serie A

16/12/2019 | 02:45

Fiorentina
1 - 1
Inter Milan - -
Coppa Italia

04/12/2019 | 03:00

Fiorentina
2 - 0
Cittadella - -
Italian Serie A

01/12/2019 | 02:45

Fiorentina
0 - 1
Lecce - -
Italian Serie A

04/11/2019 | 00:00

Fiorentina
1 - 1
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

28/10/2019 | 02:45

Fiorentina
1 - 2
Lazio - -
Italian Serie A

06/10/2019 | 17:30

Fiorentina
1 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

26/09/2019 | 02:00

Fiorentina
2 - 1
Sampdoria -0.25
Italian Serie A

14/09/2019 | 20:00

Fiorentina
0 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

25/08/2019 | 01:45

Fiorentina
3 - 4
Napoli - -
Coppa Italia

19/08/2019 | 23:15

Fiorentina
3 - 1
S.S.D. Monza 1912 - -
Italian Serie A

27/05/2019 | 01:30

Fiorentina
0 - 0
Genoa - -
Italian Serie A

12/05/2019 | 01:30

Fiorentina
0 - 1
AC Milan - -
Italian Serie A

30/04/2019 | 02:00

Fiorentina
0 - 1
US Sassuolo Calcio - -
Italian Serie A

14/04/2019 | 20:00

Fiorentina
0 - 0
Bologna - -
Italian Serie A

07/04/2019 | 17:30

Fiorentina
0 - 1
Frosinone -0.25
Italian Serie A

31/03/2019 | 20:00

Fiorentina
1 - 1
Torino - -
Italian Serie A

11/03/2019 | 02:30

Fiorentina
1 - 1
Lazio - -
Coppa Italia

28/02/2019 | 03:00

Fiorentina
3 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

25/02/2019 | 02:30

Fiorentina
3 - 3
Inter Milan - -
Italian Serie A

10/02/2019 | 00:00

Fiorentina
0 - 0
Napoli - -
Coppa Italia

31/01/2019 | 00:15

Fiorentina
7 - 1
AS Roma - -
Italian Serie A

20/01/2019 | 21:00

Fiorentina
3 - 3
Sampdoria - -
Italian Serie A

26/12/2018 | 21:00

Fiorentina
0 - 1
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

16/12/2018 | 21:00

Fiorentina
3 - 1
Empoli - -
HDP Odds Result
Italian Serie A

06/01/2020 | 18:30

Bologna
1 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

08/12/2019 | 21:00

Torino
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

24/11/2019 | 21:00

Hellas Verona
1 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

10/11/2019 | 18:30

Cagliari
5 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

31/10/2019 | 03:00

US Sassuolo Calcio
1 - 2
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

22/10/2019 | 02:00

Brescia
0 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

30/09/2019 | 01:45

AC Milan
1 - 3
Fiorentina - -
Italian Serie A

22/09/2019 | 22:59

Atalanta
2 - 2
Fiorentina -0.25
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Genoa
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

19/05/2019 | 20:00

Parma Calcio 1913
1 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

05/05/2019 | 17:30

Empoli
1 - 0
Fiorentina - -
Coppa Italia

26/04/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

20/04/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

04/04/2019 | 02:00

AS Roma
2 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

16/03/2019 | 02:30

Cagliari
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 00:00

Atalanta
3 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

17/02/2019 | 18:30

Spal
1 - 4
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

03/02/2019 | 21:00

Udinese
1 - 1
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

27/01/2019 | 18:30

Chievo
3 - 4
Fiorentina - -
Coppa Italia

13/01/2019 | 21:00

Torino
0 - 2
Fiorentina - -
Italian Serie A

29/12/2018 | 21:00

Genoa
0 - 0
Fiorentina - -
Italian Serie A

22/12/2018 | 21:00

AC Milan
0 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

09/12/2018 | 18:30

US Sassuolo Calcio
3 - 3
Fiorentina -0.25

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 21:00

Fiorentina
2 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

12/01/2020 | 02:45

Inter Milan
1 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

06/01/2020 | 21:00

Atalanta
5 - 0
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

22/12/2019 | 18:30

Atalanta
5 - 0
AC Milan - -
Italian Serie A

15/12/2019 | 21:00

Bologna
2 - 1
Atalanta - -
UEFA Champions League

12/12/2019 | 00:55

FC Shakhtar Donetsk
0 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

07/12/2019 | 21:00

Atalanta
3 - 2
Hellas Verona - -
Italian Serie A

30/11/2019 | 21:00

Brescia
0 - 3
Atalanta - -
UEFA Champions League

27/11/2019 | 03:00

Atalanta
2 - 0
Dinamo Zagreb - -
Italian Serie A

23/11/2019 | 21:00

Atalanta
1 - 3
Juventus - -
Italian Serie A

10/11/2019 | 21:00

Sampdoria
0 - 0
Atalanta - -
UEFA Champions League

07/11/2019 | 03:00

Atalanta
1 - 1
Manchester City - -
Italian Serie A

03/11/2019 | 18:30

Atalanta
0 - 2
Cagliari - -
Italian Serie A

31/10/2019 | 01:00

Napoli
2 - 2
Atalanta -0.25
Italian Serie A

27/10/2019 | 21:00

Atalanta
7 - 1
Udinese - -
UEFA Champions League

23/10/2019 | 02:00

Manchester City
5 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

19/10/2019 | 20:00

Lazio
3 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

06/10/2019 | 20:00

Atalanta
3 - 1
Lecce - -
UEFA Champions League

02/10/2019 | 23:55

Atalanta
1 - 2
FC Shakhtar Donetsk - -
Italian Serie A

29/09/2019 | 01:45

US Sassuolo Calcio
1 - 4
Atalanta - -
Italian Serie A

26/09/2019 | 00:00

AS Roma
0 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

22/09/2019 | 22:59

Atalanta
2 - 2
Fiorentina -0.25
UEFA Champions League

19/09/2019 | 02:00

Dinamo Zagreb
4 - 0
Atalanta - -
Italian Serie A

15/09/2019 | 17:30

Genoa
1 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 3
Torino - -
Italian Serie A

26/08/2019 | 01:45

Spal
2 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

27/05/2019 | 01:30

Atalanta
3 - 1
US Sassuolo Calcio -0.25
Italian Serie A

20/05/2019 | 01:30

Juventus
1 - 1
Atalanta - -
Coppa Italia

16/05/2019 | 01:45

Atalanta
0 - 2
Lazio - -
Italian Serie A

05/05/2019 | 20:00

Lazio
1 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

30/04/2019 | 00:00

Atalanta
2 - 0
Udinese - -
Coppa Italia

26/04/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

23/04/2019 | 00:00

Napoli
1 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

16/04/2019 | 01:30

Atalanta
0 - 0
Empoli - -
Italian Serie A

07/04/2019 | 22:59

Inter Milan
0 - 0
Atalanta - -
Italian Serie A

05/04/2019 | 02:00

Atalanta
4 - 1
Bologna - -
Italian Serie A

31/03/2019 | 17:30

Parma Calcio 1913
1 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

17/03/2019 | 21:00

Atalanta
1 - 1
Chievo - -
Italian Serie A

10/03/2019 | 21:00

Sampdoria
1 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 00:00

Atalanta
3 - 1
Fiorentina - -
Coppa Italia

28/02/2019 | 03:00

Fiorentina
3 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

23/02/2019 | 21:00

Torino
2 - 0
Atalanta - -
Italian Serie A

17/02/2019 | 02:30

Atalanta
1 - 3
AC Milan - -
Italian Serie A

10/02/2019 | 21:00

Atalanta
2 - 1
Spal - -
Italian Serie A

05/02/2019 | 03:00

Cagliari
0 - 1
Atalanta - -
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

27/01/2019 | 21:00

Atalanta
3 - 3
AS Roma - -
Italian Serie A

20/01/2019 | 18:30

Frosinone
0 - 5
Atalanta 0.25
Coppa Italia

15/01/2019 | 23:30

Cagliari
0 - 2
Atalanta - -
Italian Serie A

29/12/2018 | 21:00

US Sassuolo Calcio
2 - 6
Atalanta - -
HDP Odds Result
Italian Serie A

06/01/2020 | 21:00

Atalanta
5 - 0
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

22/12/2019 | 18:30

Atalanta
5 - 0
AC Milan - -
Italian Serie A

07/12/2019 | 21:00

Atalanta
3 - 2
Hellas Verona - -
UEFA Champions League

27/11/2019 | 03:00

Atalanta
2 - 0
Dinamo Zagreb - -
Italian Serie A

23/11/2019 | 21:00

Atalanta
1 - 3
Juventus - -
UEFA Champions League

07/11/2019 | 03:00

Atalanta
1 - 1
Manchester City - -
Italian Serie A

03/11/2019 | 18:30

Atalanta
0 - 2
Cagliari - -
Italian Serie A

27/10/2019 | 21:00

Atalanta
7 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

06/10/2019 | 20:00

Atalanta
3 - 1
Lecce - -
UEFA Champions League

02/10/2019 | 23:55

Atalanta
1 - 2
FC Shakhtar Donetsk - -
Italian Serie A

22/09/2019 | 22:59

Atalanta
2 - 2
Fiorentina -0.25
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 3
Torino - -
Italian Serie A

27/05/2019 | 01:30

Atalanta
3 - 1
US Sassuolo Calcio -0.25
Coppa Italia

16/05/2019 | 01:45

Atalanta
0 - 2
Lazio - -
Italian Serie A

30/04/2019 | 00:00

Atalanta
2 - 0
Udinese - -
Coppa Italia

26/04/2019 | 01:45

Atalanta
2 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

16/04/2019 | 01:30

Atalanta
0 - 0
Empoli - -
Italian Serie A

05/04/2019 | 02:00

Atalanta
4 - 1
Bologna - -
Italian Serie A

17/03/2019 | 21:00

Atalanta
1 - 1
Chievo - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 00:00

Atalanta
3 - 1
Fiorentina - -
Italian Serie A

17/02/2019 | 02:30

Atalanta
1 - 3
AC Milan - -
Italian Serie A

10/02/2019 | 21:00

Atalanta
2 - 1
Spal - -
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

27/01/2019 | 21:00

Atalanta
3 - 3
AS Roma - -
HDP Odds Result
Coppa Italia

15/01/2020 | 21:00