คุณเลือกเล่นทีม

Juventus

เลือกจำนวน Coin ที่ใช้ในการทายผล

คุณเลือกเล่นทีม

Udinese

เลือกจำนวน Coin ที่ใช้ในการทายผล

Coppa Italia

  • 02:45
  • |
  • 16/01/2020

Juventus

Udinese

REVIEW

HEAD TO HEAD

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

16/01/2020 | 02:45

Juventus
4 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

15/12/2019 | 21:00

Juventus
3 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

09/03/2019 | 02:30

Juventus
4 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

06/10/2018 | 22:59

Udinese
0 - 2
Juventus 1.25
Italian Serie A

11/03/2018 | 21:00

Juventus
2 - 0
Udinese -1.75
Italian Serie A

22/10/2017 | 22:59

Udinese
2 - 6
Juventus 1.25
Italian Serie A

05/03/2017 | 21:00

Udinese
1 - 1
Juventus 1
Italian Serie A

16/10/2016 | 01:45

Juventus
2 - 1
Udinese -2
Italian Serie A

17/01/2016 | 21:00

Udinese
0 - 4
Juventus 0.75
Italian Serie A

23/08/2015 | 22:59

Juventus
0 - 1
Udinese -1.5
Italian Serie A

01/02/2015 | 21:00

Udinese
0 - 0
Juventus 1.25
Italian Serie A

14/09/2014 | 01:45

Juventus
2 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

15/04/2014 | 01:45

Udinese
0 - 2
Juventus 0.75
Italian Serie A

02/12/2013 | 00:30

Juventus
1 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

20/01/2013 | 02:45

Juventus
4 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

02/09/2012 | 22:59

Udinese
1 - 4
Juventus 0.75
Italian Serie A

29/01/2012 | 02:45

Juventus
2 - 1
Udinese -1
Italian Serie A

22/12/2011 | 00:00

Udinese
0 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

31/01/2011 | 02:45

Juventus
1 - 2
Udinese -0.25
Italian Serie A

19/09/2010 | 20:00

Udinese
0 - 4
Juventus -0.25
Italian Serie A

04/04/2010 | 02:00

Udinese
3 - 0
Juventus -0.25
Italian Serie A

23/11/2009 | 02:45

Juventus
1 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

29/01/2009 | 02:30

Udinese
2 - 1
Juventus 0.5
Italian Serie A

15/09/2008 | 01:30

Juventus
1 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

10/02/2008 | 21:00

Udinese
1 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

16/09/2007 | 20:00

Juventus
0 - 1
Udinese -1.25
Italian Serie A

05/02/2006 | 21:00

Juventus
1 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

22/09/2005 | 01:30

Udinese
0 - 1
Juventus 0.5
Italian Serie A

13/02/2005 | 21:00

Juventus
2 - 1
Udinese -1
Italian Serie A

03/10/2004 | 20:00

Udinese
0 - 1
Juventus 0.5
HDP Odds Result
Coppa Italia

16/01/2020 | 02:45

Juventus
4 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

15/12/2019 | 21:00

Juventus
3 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

09/03/2019 | 02:30

Juventus
4 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

11/03/2018 | 21:00

Juventus
2 - 0
Udinese -1.75
Italian Serie A

16/10/2016 | 01:45

Juventus
2 - 1
Udinese -2
Italian Serie A

23/08/2015 | 22:59

Juventus
0 - 1
Udinese -1.5
Italian Serie A

14/09/2014 | 01:45

Juventus
2 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

02/12/2013 | 00:30

Juventus
1 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

20/01/2013 | 02:45

Juventus
4 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

29/01/2012 | 02:45

Juventus
2 - 1
Udinese -1
Italian Serie A

31/01/2011 | 02:45

Juventus
1 - 2
Udinese -0.25
Italian Serie A

23/11/2009 | 02:45

Juventus
1 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

15/09/2008 | 01:30

Juventus
1 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

16/09/2007 | 20:00

Juventus
0 - 1
Udinese -1.25
Italian Serie A

05/02/2006 | 21:00

Juventus
1 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

13/02/2005 | 21:00

Juventus
2 - 1
Udinese -1
HDP Odds Result
Italian Serie A

06/10/2018 | 22:59

Udinese
0 - 2
Juventus 1.25
Italian Serie A

22/10/2017 | 22:59

Udinese
2 - 6
Juventus 1.25
Italian Serie A

05/03/2017 | 21:00

Udinese
1 - 1
Juventus 1
Italian Serie A

17/01/2016 | 21:00

Udinese
0 - 4
Juventus 0.75
Italian Serie A

01/02/2015 | 21:00

Udinese
0 - 0
Juventus 1.25
Italian Serie A

15/04/2014 | 01:45

Udinese
0 - 2
Juventus 0.75
Italian Serie A

02/09/2012 | 22:59

Udinese
1 - 4
Juventus 0.75
Italian Serie A

22/12/2011 | 00:00

Udinese
0 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

19/09/2010 | 20:00

Udinese
0 - 4
Juventus -0.25
Italian Serie A

04/04/2010 | 02:00

Udinese
3 - 0
Juventus -0.25
Italian Serie A

29/01/2009 | 02:30

Udinese
2 - 1
Juventus 0.5
Italian Serie A

10/02/2008 | 21:00

Udinese
1 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

22/09/2005 | 01:30

Udinese
0 - 1
Juventus 0.5
Italian Serie A

03/10/2004 | 20:00

Udinese
0 - 1
Juventus 0.5

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

16/01/2020 | 02:45

Juventus
4 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

15/12/2019 | 21:00

Juventus
3 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

09/03/2019 | 02:30

Juventus
4 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

06/10/2018 | 22:59

Udinese
0 - 2
Juventus 1.25
Italian Serie A

11/03/2018 | 21:00

Juventus
2 - 0
Udinese -1.75
Italian Serie A

22/10/2017 | 22:59

Udinese
2 - 6
Juventus 1.25
Italian Serie A

05/03/2017 | 21:00

Udinese
1 - 1
Juventus 1
Italian Serie A

16/10/2016 | 01:45

Juventus
2 - 1
Udinese -2
Italian Serie A

17/01/2016 | 21:00

Udinese
0 - 4
Juventus 0.75
Italian Serie A

23/08/2015 | 22:59

Juventus
0 - 1
Udinese -1.5
Italian Serie A

01/02/2015 | 21:00

Udinese
0 - 0
Juventus 1.25
Italian Serie A

14/09/2014 | 01:45

Juventus
2 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

15/04/2014 | 01:45

Udinese
0 - 2
Juventus 0.75
Italian Serie A

02/12/2013 | 00:30

Juventus
1 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

20/01/2013 | 02:45

Juventus
4 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

02/09/2012 | 22:59

Udinese
1 - 4
Juventus 0.75
Italian Serie A

29/01/2012 | 02:45

Juventus
2 - 1
Udinese -1
Italian Serie A

22/12/2011 | 00:00

Udinese
0 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

31/01/2011 | 02:45

Juventus
1 - 2
Udinese -0.25
Italian Serie A

19/09/2010 | 20:00

Udinese
0 - 4
Juventus -0.25
Italian Serie A

04/04/2010 | 02:00

Udinese
3 - 0
Juventus -0.25
Italian Serie A

23/11/2009 | 02:45

Juventus
1 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

29/01/2009 | 02:30

Udinese
2 - 1
Juventus 0.5
Italian Serie A

15/09/2008 | 01:30

Juventus
1 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

10/02/2008 | 21:00

Udinese
1 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

16/09/2007 | 20:00

Juventus
0 - 1
Udinese -1.25
Italian Serie A

05/02/2006 | 21:00

Juventus
1 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

22/09/2005 | 01:30

Udinese
0 - 1
Juventus 0.5
Italian Serie A

13/02/2005 | 21:00

Juventus
2 - 1
Udinese -1
Italian Serie A

03/10/2004 | 20:00

Udinese
0 - 1
Juventus 0.5
HDP Odds Result
Italian Serie A

06/10/2018 | 22:59

Udinese
0 - 2
Juventus 1.25
Italian Serie A

22/10/2017 | 22:59

Udinese
2 - 6
Juventus 1.25
Italian Serie A

05/03/2017 | 21:00

Udinese
1 - 1
Juventus 1
Italian Serie A

17/01/2016 | 21:00

Udinese
0 - 4
Juventus 0.75
Italian Serie A

01/02/2015 | 21:00

Udinese
0 - 0
Juventus 1.25
Italian Serie A

15/04/2014 | 01:45

Udinese
0 - 2
Juventus 0.75
Italian Serie A

02/09/2012 | 22:59

Udinese
1 - 4
Juventus 0.75
Italian Serie A

22/12/2011 | 00:00

Udinese
0 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

19/09/2010 | 20:00

Udinese
0 - 4
Juventus -0.25
Italian Serie A

04/04/2010 | 02:00

Udinese
3 - 0
Juventus -0.25
Italian Serie A

29/01/2009 | 02:30

Udinese
2 - 1
Juventus 0.5
Italian Serie A

10/02/2008 | 21:00

Udinese
1 - 2
Juventus 0.5
Italian Serie A

22/09/2005 | 01:30

Udinese
0 - 1
Juventus 0.5
Italian Serie A

03/10/2004 | 20:00

Udinese
0 - 1
Juventus 0.5
HDP Odds Result
Coppa Italia

16/01/2020 | 02:45

Juventus
4 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

15/12/2019 | 21:00

Juventus
3 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

09/03/2019 | 02:30

Juventus
4 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

11/03/2018 | 21:00

Juventus
2 - 0
Udinese -1.75
Italian Serie A

16/10/2016 | 01:45

Juventus
2 - 1
Udinese -2
Italian Serie A

23/08/2015 | 22:59

Juventus
0 - 1
Udinese -1.5
Italian Serie A

14/09/2014 | 01:45

Juventus
2 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

02/12/2013 | 00:30

Juventus
1 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

20/01/2013 | 02:45

Juventus
4 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

29/01/2012 | 02:45

Juventus
2 - 1
Udinese -1
Italian Serie A

31/01/2011 | 02:45

Juventus
1 - 2
Udinese -0.25
Italian Serie A

23/11/2009 | 02:45

Juventus
1 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

15/09/2008 | 01:30

Juventus
1 - 0
Udinese -1.25
Italian Serie A

16/09/2007 | 20:00

Juventus
0 - 1
Udinese -1.25
Italian Serie A

05/02/2006 | 21:00

Juventus
1 - 0
Udinese -1.5
Italian Serie A

13/02/2005 | 21:00

Juventus
2 - 1
Udinese -1

FORM GUIDE

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

16/01/2020 | 02:45

Juventus
4 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

13/01/2020 | 02:45

AS Roma
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

06/01/2020 | 21:00

Juventus
4 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

19/12/2019 | 00:55

Sampdoria
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

15/12/2019 | 21:00

Juventus
3 - 1
Udinese - -
UEFA Champions League

12/12/2019 | 03:00

Bayer Leverkusen
0 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

08/12/2019 | 02:45

Lazio
3 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

01/12/2019 | 18:30

Juventus
2 - 2
US Sassuolo Calcio - -
UEFA Champions League

27/11/2019 | 03:00

Juventus
1 - 0
Atletico Madrid - -
Italian Serie A

23/11/2019 | 21:00

Atalanta
1 - 3
Juventus - -
Italian Serie A

11/11/2019 | 02:45

Juventus
1 - 0
AC Milan - -
UEFA Champions League

07/11/2019 | 00:55

Lokomotiv Moscow
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

03/11/2019 | 02:45

Torino
0 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

31/10/2019 | 03:00

Juventus
2 - 1
Genoa -1.75
Italian Serie A

26/10/2019 | 20:00

Lecce
1 - 1
Juventus - -
UEFA Champions League

23/10/2019 | 02:00

Juventus
2 - 1
Lokomotiv Moscow - -
Italian Serie A

20/10/2019 | 01:45

Juventus
2 - 1
Bologna - -
Italian Serie A

07/10/2019 | 01:45

Inter Milan
1 - 2
Juventus - -
UEFA Champions League

02/10/2019 | 02:00

Juventus
3 - 0
Bayer Leverkusen - -
Italian Serie A

28/09/2019 | 20:00

Juventus
2 - 0
Spal - -
Italian Serie A

25/09/2019 | 02:00

Brescia
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

21/09/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
Hellas Verona - -
UEFA Champions League

19/09/2019 | 02:00

Atletico Madrid
2 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

14/09/2019 | 20:00

Fiorentina
0 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

01/09/2019 | 01:45

Juventus
4 - 3
Napoli - -
Italian Serie A

24/08/2019 | 22:59

Parma Calcio 1913
0 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

26/05/2019 | 22:59

Sampdoria
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

20/05/2019 | 01:30

Juventus
1 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

13/05/2019 | 01:30

AS Roma
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

04/05/2019 | 01:30

Juventus
1 - 1
Torino - -
Italian Serie A

28/04/2019 | 01:30

Inter Milan
1 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

20/04/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
Fiorentina - -
UEFA Champions League

17/04/2019 | 02:00

Juventus
1 - 2
Ajax Amsterdam - -
Italian Serie A

13/04/2019 | 20:00

Spal
2 - 1
Juventus - -
UEFA Champions League

11/04/2019 | 02:00

Ajax Amsterdam
1 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

06/04/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
AC Milan - -
Italian Serie A

03/04/2019 | 02:00

Cagliari
0 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

31/03/2019 | 00:00

Juventus
1 - 0
Empoli - -
Italian Serie A

17/03/2019 | 18:30

Genoa
2 - 0
Juventus - -
UEFA Champions League

13/03/2019 | 03:00

Juventus
3 - 0
Atletico Madrid - -
Italian Serie A

09/03/2019 | 02:30

Juventus
4 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 02:30

Napoli
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

24/02/2019 | 21:00

Bologna
0 - 1
Juventus - -
UEFA Champions League

21/02/2019 | 03:00

Atletico Madrid
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

16/02/2019 | 02:30

Juventus
3 - 0
Frosinone - -
Italian Serie A

11/02/2019 | 00:00

US Sassuolo Calcio
0 - 3
Juventus - -
Italian Serie A

03/02/2019 | 02:30

Juventus
3 - 3
Parma Calcio 1913 -1.75
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

28/01/2019 | 02:30

Lazio
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

22/01/2019 | 02:30

Juventus
3 - 0
Chievo - -
HDP Odds Result
Coppa Italia

16/01/2020 | 02:45

Juventus
4 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

06/01/2020 | 21:00

Juventus
4 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

15/12/2019 | 21:00

Juventus
3 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

01/12/2019 | 18:30

Juventus
2 - 2
US Sassuolo Calcio - -
UEFA Champions League

27/11/2019 | 03:00

Juventus
1 - 0
Atletico Madrid - -
Italian Serie A

11/11/2019 | 02:45

Juventus
1 - 0
AC Milan - -
Italian Serie A

31/10/2019 | 03:00

Juventus
2 - 1
Genoa -1.75
UEFA Champions League

23/10/2019 | 02:00

Juventus
2 - 1
Lokomotiv Moscow - -
Italian Serie A

20/10/2019 | 01:45

Juventus
2 - 1
Bologna - -
UEFA Champions League

02/10/2019 | 02:00

Juventus
3 - 0
Bayer Leverkusen - -
Italian Serie A

28/09/2019 | 20:00

Juventus
2 - 0
Spal - -
Italian Serie A

21/09/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
Hellas Verona - -
Italian Serie A

01/09/2019 | 01:45

Juventus
4 - 3
Napoli - -
Italian Serie A

20/05/2019 | 01:30

Juventus
1 - 1
Atalanta - -
Italian Serie A

04/05/2019 | 01:30

Juventus
1 - 1
Torino - -
Italian Serie A

20/04/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
Fiorentina - -
UEFA Champions League

17/04/2019 | 02:00

Juventus
1 - 2
Ajax Amsterdam - -
Italian Serie A

06/04/2019 | 22:59

Juventus
2 - 1
AC Milan - -
Italian Serie A

31/03/2019 | 00:00

Juventus
1 - 0
Empoli - -
UEFA Champions League

13/03/2019 | 03:00

Juventus
3 - 0
Atletico Madrid - -
Italian Serie A

09/03/2019 | 02:30

Juventus
4 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

16/02/2019 | 02:30

Juventus
3 - 0
Frosinone - -
Italian Serie A

03/02/2019 | 02:30

Juventus
3 - 3
Parma Calcio 1913 -1.75
Italian Serie A

22/01/2019 | 02:30

Juventus
3 - 0
Chievo - -
HDP Odds Result
Italian Serie A

13/01/2020 | 02:45

AS Roma
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

19/12/2019 | 00:55

Sampdoria
1 - 2
Juventus - -
UEFA Champions League

12/12/2019 | 03:00

Bayer Leverkusen
0 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

08/12/2019 | 02:45

Lazio
3 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

23/11/2019 | 21:00

Atalanta
1 - 3
Juventus - -
UEFA Champions League

07/11/2019 | 00:55

Lokomotiv Moscow
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

03/11/2019 | 02:45

Torino
0 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

26/10/2019 | 20:00

Lecce
1 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

07/10/2019 | 01:45

Inter Milan
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

25/09/2019 | 02:00

Brescia
1 - 2
Juventus - -
UEFA Champions League

19/09/2019 | 02:00

Atletico Madrid
2 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

14/09/2019 | 20:00

Fiorentina
0 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

24/08/2019 | 22:59

Parma Calcio 1913
0 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

26/05/2019 | 22:59

Sampdoria
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

13/05/2019 | 01:30

AS Roma
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

28/04/2019 | 01:30

Inter Milan
1 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

13/04/2019 | 20:00

Spal
2 - 1
Juventus - -
UEFA Champions League

11/04/2019 | 02:00

Ajax Amsterdam
1 - 1
Juventus - -
Italian Serie A

03/04/2019 | 02:00

Cagliari
0 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

17/03/2019 | 18:30

Genoa
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

04/03/2019 | 02:30

Napoli
1 - 2
Juventus - -
Italian Serie A

24/02/2019 | 21:00

Bologna
0 - 1
Juventus - -
UEFA Champions League

21/02/2019 | 03:00

Atletico Madrid
2 - 0
Juventus - -
Italian Serie A

11/02/2019 | 00:00

US Sassuolo Calcio
0 - 3
Juventus - -
Coppa Italia

31/01/2019 | 02:45

Atalanta
3 - 0
Juventus 0.25
Italian Serie A

28/01/2019 | 02:30

Lazio
1 - 2
Juventus - -

Chatdata Odds/ Result

Odds

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
Result

41.4

Win

58.6

Lose

0

Draw
HDP Odds Result
Coppa Italia

16/01/2020 | 02:45

Juventus
4 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

12/01/2020 | 18:30

Udinese
3 - 0
US Sassuolo Calcio - -
Italian Serie A

07/01/2020 | 00:00

Lecce
0 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

21/12/2019 | 21:00

Udinese
2 - 1
Cagliari -0.25
Italian Serie A

15/12/2019 | 21:00

Juventus
3 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

08/12/2019 | 00:00

Udinese
1 - 1
Napoli - -
Coppa Italia

05/12/2019 | 03:00

Udinese
4 - 0
Bologna - -
Italian Serie A

01/12/2019 | 21:00

Lazio
3 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

25/11/2019 | 00:00

Sampdoria
2 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

10/11/2019 | 21:00

Udinese
0 - 0
Spal - -
Italian Serie A

03/11/2019 | 21:00

Genoa
1 - 3
Udinese - -
Italian Serie A

31/10/2019 | 03:00

Udinese
0 - 4
AS Roma 0.5
Italian Serie A

27/10/2019 | 21:00

Atalanta
7 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

20/10/2019 | 20:00

Udinese
1 - 0
Torino - -
Italian Serie A

06/10/2019 | 17:30

Fiorentina
1 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

29/09/2019 | 20:00

Udinese
1 - 0
Bologna - -
Italian Serie A

25/09/2019 | 00:00

Hellas Verona
0 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

21/09/2019 | 20:00

Udinese
0 - 1
Brescia - -
Italian Serie A

15/09/2019 | 01:45

Inter Milan
1 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Udinese
1 - 3
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

25/08/2019 | 22:59

Udinese
1 - 0
AC Milan - -
Coppa Italia

19/08/2019 | 01:30

Udinese
3 - 1
Alto Adige/Sudtirol - -
Italian Serie A

27/05/2019 | 01:30

Cagliari
1 - 2
Udinese - -
Italian Serie A

18/05/2019 | 20:00

Udinese
3 - 2
Spal - -
Italian Serie A

12/05/2019 | 20:00

Frosinone
1 - 3
Udinese - -
Italian Serie A

05/05/2019 | 01:30

Udinese
0 - 0
Inter Milan - -
Italian Serie A

30/04/2019 | 00:00

Atalanta
2 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

20/04/2019 | 20:00

Udinese
1 - 1
US Sassuolo Calcio - -
Italian Serie A

18/04/2019 | 00:00

Lazio
2 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

13/04/2019 | 22:59

AS Roma
1 - 0
Udinese -0.25
Italian Serie A

07/04/2019 | 20:00

Udinese
3 - 2
Empoli - -
Italian Serie A

03/04/2019 | 00:00

AC Milan
1 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

30/03/2019 | 21:00

Udinese
2 - 0
Genoa 0.25
Italian Serie A

18/03/2019 | 00:00

Napoli
4 - 2
Udinese - -
Italian Serie A

09/03/2019 | 02:30

Juventus
4 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

03/03/2019 | 21:00

Udinese
2 - 1
Bologna - -
Italian Serie A

17/02/2019 | 21:00

Udinese
1 - 0
Chievo - -
Italian Serie A

10/02/2019 | 21:00

Torino
1 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

03/02/2019 | 21:00

Udinese
1 - 1
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

27/01/2019 | 00:00

Sampdoria
4 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

20/01/2019 | 00:00

Udinese
1 - 2
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

29/12/2018 | 21:00

Udinese
2 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

27/12/2018 | 00:00

Spal
0 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

22/12/2018 | 21:00

Udinese
1 - 1
Frosinone - -
Italian Serie A

16/12/2018 | 00:00

Inter Milan
1 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

09/12/2018 | 21:00

Udinese
1 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

02/12/2018 | 21:00

US Sassuolo Calcio
0 - 0
Udinese - -
Italian Serie A

24/11/2018 | 21:00

Udinese
1 - 0
AS Roma - -
Italian Serie A

11/11/2018 | 21:00

Empoli
2 - 1
Udinese - -
Italian Serie A

05/11/2018 | 02:30

Udinese
0 - 1
AC Milan - -
HDP Odds Result
Italian Serie A

12/01/2020 | 18:30

Udinese
3 - 0
US Sassuolo Calcio - -
Italian Serie A

21/12/2019 | 21:00

Udinese
2 - 1
Cagliari -0.25
Italian Serie A

08/12/2019 | 00:00

Udinese
1 - 1
Napoli - -
Coppa Italia

05/12/2019 | 03:00

Udinese
4 - 0
Bologna - -
Italian Serie A

10/11/2019 | 21:00

Udinese
0 - 0
Spal - -
Italian Serie A

31/10/2019 | 03:00

Udinese
0 - 4
AS Roma 0.5
Italian Serie A

20/10/2019 | 20:00

Udinese
1 - 0
Torino - -
Italian Serie A

29/09/2019 | 20:00

Udinese
1 - 0
Bologna - -
Italian Serie A

21/09/2019 | 20:00

Udinese
0 - 1
Brescia - -
Italian Serie A

02/09/2019 | 01:45

Udinese
1 - 3
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

25/08/2019 | 22:59

Udinese
1 - 0
AC Milan - -
Coppa Italia

19/08/2019 | 01:30

Udinese
3 - 1
Alto Adige/Sudtirol - -
Italian Serie A

18/05/2019 | 20:00

Udinese
3 - 2
Spal - -
Italian Serie A

05/05/2019 | 01:30

Udinese
0 - 0
Inter Milan - -
Italian Serie A

20/04/2019 | 20:00

Udinese
1 - 1
US Sassuolo Calcio - -
Italian Serie A

07/04/2019 | 20:00

Udinese
3 - 2
Empoli - -
Italian Serie A

30/03/2019 | 21:00

Udinese
2 - 0
Genoa 0.25
Italian Serie A

03/03/2019 | 21:00

Udinese
2 - 1
Bologna - -
Italian Serie A

17/02/2019 | 21:00

Udinese
1 - 0
Chievo - -
Italian Serie A

03/02/2019 | 21:00

Udinese
1 - 1
Fiorentina 0.25
Italian Serie A

20/01/2019 | 00:00

Udinese
1 - 2
Parma Calcio 1913 - -
Italian Serie A

29/12/2018 | 21:00

Udinese
2 - 0
Cagliari - -
Italian Serie A

22/12/2018 | 21:00

Udinese
1 - 1
Frosinone - -
Italian Serie A

09/12/2018 | 21:00

Udinese
1 - 3
Atalanta - -
Italian Serie A

24/11/2018 | 21:00

Udinese