ตอนเด็กครูสอนให้คิดเลขในใจ พอโตมาเลยคิดนอกใจใครไม่เป็น

4:51 PM April 28, 2019
Source : ดีต่อใจ DTORJAIMEDIA
4:51 PM
April 28, 2019