ถึงเราจะไม่ใช่เด็กช่าง แต่ถ้าใจเธอพังเราช่วยซ่อมให้ได้

5:05 PM April 30, 2019
Source : Cup E Magazine https://www.facebook.com/cupemag
5:05 PM
April 30, 2019