เราต้องเลือกคนที่หายาให้เรากิน ไม่ใช่คนที่บอกให้เราไปกินยา

12:48 PM June 25, 2019
Source : ALure Magazine
12:48 PM
June 25, 2019