ถ่ายรูปให้เหลือที่ว่าง เพราะอยากมีคนข้างๆมาถ่ายด้วย

5:45 AM January 27, 2020
Source : Omyim Studio https://www.facebook.com/lollipopphototrip
5:45 AM
January 27, 2020