โอกาสมีไว้ให้คนถัดไป ไม่ได้มีไว้ให้ใครกลับมา

4:38 PM June 21, 2020
Cup E Magazine
4:38 PM
June 21, 2020