ถ้าฉันเป็นดวงจันทร์ของคุณ คุณจะเป็นดาวของฉันไหม

8:13 PM June 28, 2020
Cup E
8:13 PM
June 28, 2020