โอกาสมีไว้ให้คนถัดไป ไม่ได้มีไว้ให้ใครกลับมา

8:10 AM January 13, 2021
Omyim
8:10 AM
January 13, 2021